152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 3

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 11. 2007, 09:33, kterou vytvořil Rysavy (diskuse | příspěvky) (stranka vytvorena)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

úterní kroužky: 27.11.2007

čtvrteční kroužky: 29.11.2007

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003, 4004, 4005 na střeše Fakulty stavební.

V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4001 na základě časových epoch ,, observačního souboru RINEX. Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně. Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX.

V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu relativně ke stanici 4001. Pracujte opět s pseudovzádlenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod. Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zadání.

Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:

Numerické zadání