152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

29.11. 2012

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003 a 4004.

V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4004 na základě časových epoch ,, observačního souboru RINEX. Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu. Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX (pokud nejsou v daném souboru k dispozici nejbližší dřívější efemeridy - nejbližší nižší čas efemerid, tak použijte nejbližší pozdější). Jako přibližnou polohu bodu 4004 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observačním souboru formátu RINEX.

V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu 4001/4003 relativně k bodu 4004. Pracujte opět s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu ve stejných časových epochách a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.

Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s, jako geocentrickou gravitační konstantu GM = 398,6005.1012 m3s-2 a jako úhlovou rychlost rotace Země omegae = 7292115,1467.10-11 s-1.

Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:

Numerické zadání

Epochy ,, jsou zadány v sekundách od začátku dne.

číslo zadání student(ka) referenční bod připojovaný bod epocha [s] epocha [s] epocha [s]
1 4004 4003 49885 50485 51085
2 4004 4003 33310 33910 34510
3 4004 4003 48150 48750 49350
4 4004 4003 33365 33965 34565
5 4004 4003 42000 42600 43200
6 4004 4003 36265 36865 37465
7 4004 4003 45440 46040 46640
8 4004 4003 37290 37890 38490
9 4004 4003 49265 49865 50465
10 4004 4003 35300 35900 36500
11 4004 4003 42040 42640 43240
12 4004 4003 48590 49190 49790
13 4004 4003 49415 50015 50615
14 4004 4003 38770 39370 39970
15 4004 4003 40560 41160 41760
16 4004 4003 41155 41755 42355
17 4004 4003 35510 36110 36710
18 4004 4003 35275 35875 36475
19 4004 4003 42230 42830 43430
20 4004 4003 45620 46220 46820
21 4004 4003 39885 40485 41085
22 4004 4003 39180 39780 40380
23 4004 4003 37895 38495 39095
24 4004 4003 48120 48720 49320
25 4004 4003 43875 44475 45075
26 4004 4003 37125 37725 38325


Vyšší geodézie 1