152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
 
29.11. 2012
 
 
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí
+
GPS - oskulační elementy dráhy družice
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003 a 4004.
 
 
V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4004 na základě časových epoch <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> observačního souboru RINEX.
 
Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu.
 
Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX (pokud nejsou v daném souboru k dispozici nejbližší dřívější efemeridy - nejbližší nižší čas efemerid, tak použijte nejbližší pozdější). Jako přibližnou polohu bodu 4004 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observačním souboru formátu RINEX.
 
 
V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu 4001/4003 relativně k bodu 4004. Pracujte opět s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu ve stejných časových epochách a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření.
 
Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.
 
  
Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s, jako geocentrickou gravitační konstantu GM = 398,6005.10<sup>12</sup> m<sup>3</sup>s<sup>-2</sup> a jako úhlovou rychlost rotace Země omega<sub>e</sub> = 7292115,1467.10<sup>-11</sup> s<sup>-1</sup>.
 
  
Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:
+
Na základě skutečných drah družic daných svými přesnými efemeridami v souborech formátu SP3, poskytovaných na serveru služby [http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product IGS], sledujte časový průběh oskulačních elementů. Použijte k tomu data pro družici a den shodný s 1. úlohou.
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/gps_zerocode.pdf gps_zerocode.pdf]
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/DD_dodatek.pdf DD_dodatek.pdf]
 
  
==Numerické zadání==
+
;Stručný postup:
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
+
# Souřadnice dané družice převeďte ze systému ITRF do nebeského rámce ICRF pomocí programu [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2008/zadani/sp3crs.exe sp3crs.exe]. Vstupem kromě souboru ve formátu SP3 jsou také souřadnice pólu a hodnoty UT1 - UTC, GPS - UTC (v souboru ERP). Pozor na typ souboru SP3 - viz poznámky k výpočtu.
{| class = "border"
+
# Postupně pro každé dvě následující polohy družice vypočtěte keplerovy parametry (oskulační) dráhy definované těmito dvěma body.
|| číslo zadání
+
# Vypočtené časové řady parametrů vyneste vhodně do grafu, samostatně pro každý parametr.
||  student(ka)
 
||  referenční bod
 
||  připojovaný bod
 
||  epocha <math>t_1</math> [s]
 
||  epocha <math>t_2</math> [s]
 
||  epocha <math>t_3</math> [s]
 
|-             
 
| 1 || || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 49885 || 50485 || 51085
 
|-             
 
| 2 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 33310 || 33910 || 34510
 
|-             
 
| 3 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 48150 || 48750 || 49350
 
|-              
 
| 4 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 33365 || 33965 || 34565
 
|-              
 
| 5 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42000 || 42600 || 43200
 
|-              
 
| 6 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 36265 || 36865 || 37465
 
|-             
 
| 7 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45440 || 46040 || 46640
 
|-             
 
| 8 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37290 || 37890 || 38490
 
|-             
 
| 9 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 49265 || 49865 || 50465
 
|-             
 
| 10 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 35300 || 35900 || 36500
 
|-             
 
| 11 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42040 || 42640 || 43240
 
|-             
 
| 12 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 48590 || 49190 || 49790
 
|-             
 
| 13 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 49415 || 50015 || 50615
 
|-             
 
| 14 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 38770 || 39370 || 39970
 
|-             
 
| 15 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 40560 || 41160 || 41760
 
|-             
 
| 16 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 41155 || 41755 || 42355
 
|-             
 
| 17 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 35510 || 36110 || 36710
 
|-             
 
| 18 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 35275 || 35875 || 36475
 
|-             
 
| 19 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42230 || 42830 || 43430
 
|-             
 
| 20 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45620 || 46220 || 46820
 
|-             
 
| 21 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39885 || 40485 || 41085
 
|-             
 
| 22 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39180 || 39780 || 40380
 
|-             
 
| 23 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37895 || 38495 || 39095
 
|-             
 
| 24 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 48120 || 48720 || 49320
 
|-             
 
| 25 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 43875 || 44475 || 45075
 
|-             
 
| 26 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37125 || 37725 || 38325
 
|-
 
|}
 
  
<!--             
 
| 33 || Štěpanič Petr|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 33290 || 33890 || 34490
 
|-             
 
| 34 || Bartoňová Zuzana|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 37490 || 38090 || 38690
 
|-             
 
| 35 || Čechová Tereza|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 34940 || 35540 || 36140
 
|-             
 
| 36 || Housarová Eliška|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 34110 || 34710 || 35310
 
|-             
 
| 37 || Kovařík Karel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 47845 || 48445 || 49045
 
|-             
 
| 38 || Luč Jaroslav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 36055 || 36655 || 37255
 
|-             
 
| 39 || Mertová Eva|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 33465 || 34065 || 34665
 
|-             
 
| 40 || Plecitá Lucie|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 45760 || 46360 || 46960
 
|-             
 
| 41 || Schwarzová Mária|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 42300 || 42900 || 43500
 
|-             
 
| 42 || Šedina Jarolav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 37735 || 38335 || 38935
 
|-             
 
| 43 || Šrutka Rudolf|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 39355 || 39955 || 40555
 
|-             
 
| 44 || Štefková Jindřiška|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 33120 || 33720 || 34320
 
|-             
 
| 45 || Kozák Jakub,87|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 48485 || 49085 || 49685
 
  
         
+
;Poznámky k výpočtu
| 46 || Setnicka Martin|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 48075 || 48675 || 49275
+
* Nejprve převeďte datum na číslo GPS týdne (GPSW - GPS week) a číslo dne v týdnu (DOW - day of week). Číslování dnů v týdnu je následující: 0. den je neděle, 6. den je sobota. K převodu časů můžete použít [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/SW/prevod_casu.zip jednoduché funkce pro Matlab], ve kterých jsou vyřešeny převody mezi různými časovými škálami. Funkce jsou vytvořeny pro Octave, ale měly by fungovat i pod MatLabem.
|-             
+
* Pro dané datum vyhledejte na serveru IGS soubory s přesnými drahami družic (nápověda: dráhy nejdete někde pod odkazem DATA & PRODUCTS). Soubor, který hledáte, musí mít následující název:
| 47 || Skalicky Jaroslav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 37350 || 37950 || 38550
+
:*IGS{GPSW}{DOW}.SP3.*
|-             
+
:tz. jméno je tvořeno zkratkou IGS, číslem GPS týdne, číslem dne, příponou SP3 a případně další příponou označující typ komprese. Kromě tohoto souboru budete potřebovat i soubor s parametry rotace Země, který má podobný název IGS{GPSW}7.ERP.* a vyskytuje se ve stejném adresáři. V něm najdete rozdíl časů UT1-UTC a polohu pólu. Je-li přípona souboru .Z jde o kompresi pomoci přikazu compress. WinZip tento formát rozbalit neumí, ve Windows použijte program [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/SW/compress.exe compress.exe] ([ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/SW/compress.txt návod], [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/SW/decompr.bat decompr.bat]), nebo [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/SW/gzip.exe gzip.exe].  
| 48 || Stelsovsky Pavel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 42880 || 43480 || 44080
+
* Nyní budete potřebovat najít rozdíl mezi časem TAI a UTC, tzv. number of leap seconds. Tento údaj je k dispozici na serveru služby [http://www.iers.org IERS]. Vztahy pro převod časů jsou následující:  
|-             
+
:*TAI = GPS + 19 sec (konstantní rozdíl)
| 49 || Sarovec Joel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 35685 || 36285 || 36885
+
:*TAI = UTC + leap_sec (variabilní rozdíl)
|-             
+
:Obsah toho serveru je stejně jako IGS velmi poučný a doporučuji jej ke čtení.  
| 50 || Satava Michal|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 43315 || 43915 || 44515
+
* Máte-li tyto informace, můžete souřadnice družice v souborech SP3 v systému ITRF transformovat do systému ICRF. Použijte k tomu prográmek [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2008/zadani/sp3crs.exe sp3crs.exe]. Použití prográmku je velmi jednoduché, stačí na příkazovou řádku napsat:  
|-             
+
:*sp3crs -xp 80630 -yp 175490 -ut 741016 -gp 13 1 IGS07600.SP3 > vystup.txt
| 51 || Sprinc Rostislav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 38700 || 39300 || 39900
+
:Tz. musíte zadat polohu pólu (xp, yp), rozdíl časů UT1-UTC a rozdíl GPS-UTC, číslo družice (to je ta jednička v příkladu) a název souboru s přesnými efemeridami. Výstup potom přesměrovat do souboru. Výstup je tvořen řádky pro každou polohu družice, na řádku je postupně MJD, sekunda dne a souřadnice X, Y, Z v systému ICRF. Návod k použití se vypíše na obrazovku po spuštění prográmku bez parametrů.  
|-             
+
* ''Prográmek sp3crs byl vytvořen pro starší typ SP3 souboru, ve kterém nebyly střední chyby souřadnic a byly jinak číslované družice. U novějšího typu souboru (družice jsou číslované PG01-PG##, ne P  1 - P ## ; po zpracování tohoto novějšího typu souboru je výstupní soubor prázdný) musíte před jeho zpracováním všechny znaky "G0" nahradit dvěmi mezerami (" "), znaky "G" následně nahradit jednou mezerou (" "), a umazat střední chyby (původně sloupce 6-9, po případném nahrazení znaků sloupce 7-10) - pro vysvětlení: v souboru se nacházejí sloupce PG#, x, y, z, oprava hodin, střed.ch.x, střed.ch.y, stř.ch.z, stř.ch.opravy.''
| 52 || Stokr Jan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 44440 || 45040 || 45640
+
:''Pro vymazání sloupců doporučuji načtení do wordu, a označení sloupců se stisknutou klávesou ALT, ale určitě jsou i jiné způsoby (nebo si nástroj můžete naprogramovat sami). Za sloupcem s opravami hodin již nesmí být žádné další znaky (mezery) - při použití wordu možná budete muset sloupce vpravo od opravy hodin mazat nadvakrát.''
|-             
+
:''Pro odmítače MS Office doporučuji např. editor Emacs s možnosti výběru sloupce pomocí (C-x rt).''
| 53 || Svec Zdenek|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 48035 || 48635 || 49235
+
:'''Pokud by vám tento postup opakovaně nefungoval, použijte o 5 let mladší sp3 soubor.'''
|-             
 
| 54 || Tehle Miroslav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 42845 || 43445 || 44045
 
|-             
 
| 55 || Tomanova Jitka|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 50085 || 50685 || 51285
 
|-             
 
| 56 || Vejvoda Petr|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 46775 || 47375 || 47975
 
|-              
 
| 57 || Vit Petr|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 35570 || 36170 || 36770
 
|-             
 
| 58 || Zamrzla Tomas|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 47500 || 48100 || 48700
 
|-             
 
| 59 || Zavrelova Alena|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 36260 || 36860 || 37460
 
|-              
 
| 60 || Zizkova Michaela|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 44095 || 44695 || 45295
 
|-              
 
| 61 || Zlabek Jakub|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 44625 || 45225 || 45825
 
|-              
 
| 62 || || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 46430 || 47030 || 47630
 
|-              
 
| 63 ||  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || 39555 || 40155 || 40755
 
|}
 
  
  
Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2008 numerického zadání].
+
Výpočet oskulačních elementů <!--, derivace vektoru družice podle jednotlivých Keplerovských elementů-->:
 +
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/poznamky_druzice.pdf poznamky_druzice.pdf]
  
==Termín odevzdání==
+
<!--
úterní kroužky: 27.11.2007
+
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/derivace_dodatek.pdf derivace_dodatek.pdf]
 
 
čtvrteční kroužky: 29.11.2007
 
 
 
==Název úlohy==
 
GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí
 
==Zadání úlohy==
 
Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003, 4004 na střeše Fakulty stavební.
 
  
V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4001 na základě časových epoch <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> observačního souboru RINEX.
+
Na základě skutečných drah družic, daných svými přesnými efemeridami sledujte časový průběh oskulačních elementů družice během daného dne. Přesné efemeridy pro zadaný den si dohledejte v souborech formátu SP3, poskytovaných na serveru služby [http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product IGS]. Výpočty provádějte pro družici PRN = 1.  
Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně.  
 
Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX. Jako přibližnou polohu bodu 4001 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observační souboru formátu RINEX.
 
  
V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu <math>X_1</math> relativně k bodu 4001. Pracujte opět s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření.  
+
Dané civilní datum si převeďte na datum GPS pomocí programu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/vg/VYG1/zadani/uloha4/gpstime.exe gpstime.exe]. Souřadnice dané družice převeďte ze systému ITRF do nebeského rámce ICRF pomocí programu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/vg/VYG1/zadani/uloha4/sp3crs.exe sp3crs.exe]. Vstupem kromě souboru formátu SP3 jsou také souřadnice pólu a hodnoty UT1 - UTC, GPS – UTC, které zjistíte ze souboru ERP.
Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.
 
Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zadání.
 
  
 +
Dále pak postupně z každých dvou po sobě následujících epoch vypočítejte Keplerovy elementy (oskulační) dráhy definované těmito dvěma body. Vypočtené časové řady elementů vyneste vhodně do grafu, samostatně pro každý element.
  
Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:
+
'''Derivace polohy družice podle Keplerových elementů jsou pro vás vypsány v dokumentu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/derivace_dodatek.pdf derivace_dodatek.pdf]'''
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/gps_zerocode.pdf gps_zerocode.pdf]
 
  
==Numerické zadání==
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
 
{| class = "border"
 
|| číslo zadání
 
||  student(ka)
 
||  referenční bod
 
||  připojovaný bod <math>X_1</math>
 
||  epocha <math>t_1</math> [s]
 
||  epocha <math>t_2</math> [s]
 
||  epocha <math>t_3</math> [s]
 
|-
 
|  1 ||          Adamec        Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 33080 || 33680  || 34280 
 
|-
 
|  2 ||        Ambrožová        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 40700 || 41300  || 41900
 
|-
 
|  3 ||        Bandíková        Tamara || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42740 || 43340  || 43940
 
|-
 
|  4 ||        Bartošová        Renáta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44165 || 44765  || 45365
 
|-
 
|  5 ||        Benešová      Marcela || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 36825 || 37425  || 38025
 
|-
 
|  6 ||            Bláha        Milan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 33170 || 33770  || 34370
 
|-
 
|  7 ||      Bukovinský        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37405 || 38005  || 38605
 
|-
 
|  8 ||          Bulant      Vojtěch || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 32965 || 33565  || 34165
 
|-
 
|  9 ||        Burešová      Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42530 || 43130  || 43730
 
|-
 
| 10 ||      Chlevišťan        Daniel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45985 || 46585  || 47185
 
|-
 
| 11 ||            Čada        Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 38290 || 38890  || 39490
 
|-
 
| 12 ||        Čerklová      Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44630 || 45230  || 45830
 
|-
 
| 13 ||        Fuchsová        Pavla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47005 || 47605  || 48205
 
|-
 
| 14 ||            Gaži        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39925 || 40525  || 41125
 
|-
 
| 15 ||            Hájek        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47485 || 48085  || 48685
 
|-
 
| 16 ||  Harasimovičová        Zdeňka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39510 || 40110  || 40710
 
|-
 
| 17 ||      Horčičková          Anna || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 38945 || 39545  || 40145
 
|-
 
| 18 ||          Hospes    Vítězslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44950 || 45550  || 46150
 
|-
 
| 19 ||            Hrubá        Taťána || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 34375 || 34975  || 35575
 
|-
 
| 20 ||        Hrubešová        Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 50190 || 50790  || 51390
 
|-
 
| 21 ||          Huňková          Hana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 50310 || 50910  || 51510
 
|-
 
| 22 ||            Janda        Josef || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45445 || 46045  || 46645
 
|-
 
| 23 ||      Kaufnerová        Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37540 || 38140  || 38740
 
|-
 
| 24 ||        Klečková        Tereza || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 34520 || 35120  || 35720
 
|-
 
| 25 ||          Klugar        Otakar || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47145 || 47745  || 48345
 
|-
 
| 26 ||      Konopásková        Irena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42405 || 43005  || 43605
 
|-
 
| 27 ||    Kratochvílová        Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44175 || 44775  || 45375
 
|-
 
| 28 ||            Kytka          Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 43685 || 44285  || 44885
 
|-
 
| 29 ||        Lasáková        Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45700 || 46300  || 46900
 
|-
 
| 30 ||            Macho        David || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45255 || 45855  || 46455
 
|-
 
| 31 ||      Matoušková        Helena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 43640 || 44240 || 44840
 
|-
 
| 32 ||            Mika    Svatopluk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 48615 || 49215 || 49815
 
|-
 
| 33 ||            Novák        Matěj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 36585 || 37185 || 37785
 
|-
 
| 34 ||        Pospíšil        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38830 || 39430 || 40030
 
|-
 
| 35 ||        Procházka          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35365 || 35965 || 36565
 
|-
 
| 36 ||            Prokš        Zbyněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41000 || 41600 || 42200
 
|-
 
| 37 ||        Rodinová      Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41865 || 42465 || 43065
 
|-
 
| 38 ||      Rudišarová      Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 50045 || 50645 || 51245
 
|-
 
| 39 ||            Rydlo          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41020 || 41620 || 42220
 
|-
 
| 40 ||        Řeháková        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 46565 || 47165 || 47765
 
|-
 
| 41 ||            Říha          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44430 || 45030 || 45630
 
|-
 
| 42 ||      Setničková        Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 47785 || 48385 || 48985
 
|-
 
| 43 ||      Sloupenský          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 43390 || 43990 || 44590
 
|-
 
| 44 ||          Smítka        Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 46205 || 46805 || 47405
 
|-
 
| 45 ||      Strnadlová      Markéta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 42100 || 42700 || 43300
 
|-
 
| 46 ||            Suchý        Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35295 || 35895 || 36495
 
|-
 
| 47 ||        Svobodová      Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 40485 || 41085 || 41685
 
|-
 
| 48 ||        Šrajerová        Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35020 || 35620 || 36220
 
|-
 
| 49 ||        Švadlenka        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38750 || 39350 || 39950
 
|-
 
| 50 ||          Trangoš        Juraj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 50335 || 50935 || 51535
 
|-
 
| 51 ||        Trchalík      Ladislav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44145 || 44745 || 45345
 
|-
 
| 52 ||          Trnková          Eva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38235 || 38835 || 39435
 
|-
 
| 53 ||  Trojanowiczová        Ivona || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 49610 || 50210 || 50810
 
|-
 
| 54 ||      Trunečková        Šárka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 36615 || 37215 || 37815
 
|-
 
| 55 ||          Třasák        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44650 || 45250 || 45850
 
|-
 
| 56 ||      Václavovic        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 34775 || 35375 || 35975
 
|-
 
| 57 ||            Vlčej        Matej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 45835 || 46435 || 47035
 
|-
 
| 58 ||        Vyhnalová        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35185 || 35785 || 36385
 
|}
 
 
-->
 
-->
  
[http://geo.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_geod%C3%A9zie_1 Vyšší geodézie 1]
 
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 17. 10. 2013, 14:33

Název úlohy

GPS - oskulační elementy dráhy družice

Zadání úlohy

Na základě skutečných drah družic daných svými přesnými efemeridami v souborech formátu SP3, poskytovaných na serveru služby IGS, sledujte časový průběh oskulačních elementů. Použijte k tomu data pro družici a den shodný s 1. úlohou.

Stručný postup
 1. Souřadnice dané družice převeďte ze systému ITRF do nebeského rámce ICRF pomocí programu sp3crs.exe. Vstupem kromě souboru ve formátu SP3 jsou také souřadnice pólu a hodnoty UT1 - UTC, GPS - UTC (v souboru ERP). Pozor na typ souboru SP3 - viz poznámky k výpočtu.
 2. Postupně pro každé dvě následující polohy družice vypočtěte keplerovy parametry (oskulační) dráhy definované těmito dvěma body.
 3. Vypočtené časové řady parametrů vyneste vhodně do grafu, samostatně pro každý parametr.


Poznámky k výpočtu
 • Nejprve převeďte datum na číslo GPS týdne (GPSW - GPS week) a číslo dne v týdnu (DOW - day of week). Číslování dnů v týdnu je následující: 0. den je neděle, 6. den je sobota. K převodu časů můžete použít jednoduché funkce pro Matlab, ve kterých jsou vyřešeny převody mezi různými časovými škálami. Funkce jsou vytvořeny pro Octave, ale měly by fungovat i pod MatLabem.
 • Pro dané datum vyhledejte na serveru IGS soubory s přesnými drahami družic (nápověda: dráhy nejdete někde pod odkazem DATA & PRODUCTS). Soubor, který hledáte, musí mít následující název:
 • IGS{GPSW}{DOW}.SP3.*
tz. jméno je tvořeno zkratkou IGS, číslem GPS týdne, číslem dne, příponou SP3 a případně další příponou označující typ komprese. Kromě tohoto souboru budete potřebovat i soubor s parametry rotace Země, který má podobný název IGS{GPSW}7.ERP.* a vyskytuje se ve stejném adresáři. V něm najdete rozdíl časů UT1-UTC a polohu pólu. Je-li přípona souboru .Z jde o kompresi pomoci přikazu compress. WinZip tento formát rozbalit neumí, ve Windows použijte program compress.exe (návod, decompr.bat), nebo gzip.exe.
 • Nyní budete potřebovat najít rozdíl mezi časem TAI a UTC, tzv. number of leap seconds. Tento údaj je k dispozici na serveru služby IERS. Vztahy pro převod časů jsou následující:
 • TAI = GPS + 19 sec (konstantní rozdíl)
 • TAI = UTC + leap_sec (variabilní rozdíl)
Obsah toho serveru je stejně jako IGS velmi poučný a doporučuji jej ke čtení.
 • Máte-li tyto informace, můžete souřadnice družice v souborech SP3 v systému ITRF transformovat do systému ICRF. Použijte k tomu prográmek sp3crs.exe. Použití prográmku je velmi jednoduché, stačí na příkazovou řádku napsat:
 • sp3crs -xp 80630 -yp 175490 -ut 741016 -gp 13 1 IGS07600.SP3 > vystup.txt
Tz. musíte zadat polohu pólu (xp, yp), rozdíl časů UT1-UTC a rozdíl GPS-UTC, číslo družice (to je ta jednička v příkladu) a název souboru s přesnými efemeridami. Výstup potom přesměrovat do souboru. Výstup je tvořen řádky pro každou polohu družice, na řádku je postupně MJD, sekunda dne a souřadnice X, Y, Z v systému ICRF. Návod k použití se vypíše na obrazovku po spuštění prográmku bez parametrů.
 • Prográmek sp3crs byl vytvořen pro starší typ SP3 souboru, ve kterém nebyly střední chyby souřadnic a byly jinak číslované družice. U novějšího typu souboru (družice jsou číslované PG01-PG##, ne P 1 - P ## ; po zpracování tohoto novějšího typu souboru je výstupní soubor prázdný) musíte před jeho zpracováním všechny znaky "G0" nahradit dvěmi mezerami (" "), znaky "G" následně nahradit jednou mezerou (" "), a umazat střední chyby (původně sloupce 6-9, po případném nahrazení znaků sloupce 7-10) - pro vysvětlení: v souboru se nacházejí sloupce PG#, x, y, z, oprava hodin, střed.ch.x, střed.ch.y, stř.ch.z, stř.ch.opravy.
Pro vymazání sloupců doporučuji načtení do wordu, a označení sloupců se stisknutou klávesou ALT, ale určitě jsou i jiné způsoby (nebo si nástroj můžete naprogramovat sami). Za sloupcem s opravami hodin již nesmí být žádné další znaky (mezery) - při použití wordu možná budete muset sloupce vpravo od opravy hodin mazat nadvakrát.
Pro odmítače MS Office doporučuji např. editor Emacs s možnosti výběru sloupce pomocí (C-x rt).
Pokud by vám tento postup opakovaně nefungoval, použijte o 5 let mladší sp3 soubor.


Výpočet oskulačních elementů :