152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2

Z GeoWikiCZ
Verze z 18. 10. 2007, 12:05, kterou vytvořil Rysavy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín odevzdání

úterní kroužky: 6.11.2007

čtvrteční kroužky: 8.11.2007

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu) pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 10.9.2007 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase . Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší zadanému času.

Pro tuto družici nakreslete následující grafy:

  • graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
  • a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.

Oba grafy sestavte pro celý celý den 10.9.2007. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase . Zároveň určete časy prvního východu a západu družice pro zadaný den. Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zeměpisné souřadnice stanice.


Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy