152VTVG Výuka v terénu VG - úloha1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 11: Řádek 11:
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Náplní cvičení je zaměření úhlů vrcholovou metodou z pilířů na střeše fakulty stavební. Studenti budou rozděleni na skupiny čítající 3-4 osoby. Každá skupina bude měřit přesnými klasickými teodolity WILD T3 na určitý počet předem zadaných cílů. Při zpracování úlohy bude vyhodnocena přesnost měření a budou vypočítány souřadnice pilíře ze známých souřadnic cílů. Následně budou každou skupinou vypracovány technické zprávy.
+
1.  Teodolitem na pilíri na strese FSv zamerte zadané úhly jako laboratorní jednotky. Postup
 +
merení touto metodou vám bude sdelen pred zacátkem úlohy. Údaje budete zapisovat do
 +
formuláre pro tuto metodu. Kazdý clen skupiny zamerí dve laboratorní jednotky. Zápisníky
 +
adjustujete a vyhodnotíte presnost merení.
 +
 
 +
 
 +
2.  Provedte vyrovnání úhlu na stanovisku a odhadnete presnost merení úhlu v laboratorní
 +
jednotce.
 +
 
 +
 
 +
3. Vyjdete ze souradnic cílu, které naleznete na adrese  dataz.cuzk.cz  . Vyrovnáním
 +
vypoctete souradnice stanoviska.
 +
 
 +
 
 +
4.  Za kazdou skupinu (1 teodolit) vypracujte technickou zprávu, která bude obsahovat
 +
vyhodnocené zápisníky merení úhlu, kompletní protokoly o vyrovnání, zhodnocení presnosti
 +
výsledku, výpocet souradnic a záver.
  
 
<!--Cílem cvičení je seznámit studenty s triangulací, historickou metodou budování referenčních souřadnicových systému, a obsluhou triangulačních teodolitů WILD T3.-->
 
<!--Cílem cvičení je seznámit studenty s triangulací, historickou metodou budování referenčních souřadnicových systému, a obsluhou triangulačních teodolitů WILD T3.-->

Verze z 30. 5. 2008, 16:52

Termín cvičení

2 - 4.6.2008

Termín zpracování cvičení

5 - 6.6.2008

Název úlohy

Měření laboratorní jednotky a výpočet souřadnic

Zadání úlohy

1. Teodolitem na pilíri na strese FSv zamerte zadané úhly jako laboratorní jednotky. Postup merení touto metodou vám bude sdelen pred zacátkem úlohy. Údaje budete zapisovat do formuláre pro tuto metodu. Kazdý clen skupiny zamerí dve laboratorní jednotky. Zápisníky adjustujete a vyhodnotíte presnost merení.


2. Provedte vyrovnání úhlu na stanovisku a odhadnete presnost merení úhlu v laboratorní jednotce.


3. Vyjdete ze souradnic cílu, které naleznete na adrese dataz.cuzk.cz . Vyrovnáním vypoctete souradnice stanoviska.


4. Za kazdou skupinu (1 teodolit) vypracujte technickou zprávu, která bude obsahovat vyhodnocené zápisníky merení úhlu, kompletní protokoly o vyrovnání, zhodnocení presnosti výsledku, výpocet souradnic a záver.