152VTVG Výuka v terénu VG

Z GeoWikiCZ
Verze z 13. 5. 2008, 12:36, kterou vytvořil Rysavy (diskuse | příspěvky) (Popis výuky)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Výuka v terénu VG je předmět, ve kterém se snažíme pomocí praktického cvičení prohloubit znalosti studentů v oborech kosmické geodézie, vyšší geodézie a fyzikální geodézie. Při polních pracích, které probíhají v blízkém okolí fakulty stavební, mají studenti možnost pracovat s přístroji terestrické geodézie používanými při budování lokálních referenčních souřadnicových systémů i s moderními přístroji kosmické geodézie. Při následném vyhodnocení výsledků měření se studenti seznámí se softwarem určeným ke zpracování výše zmíněných technologií.

Doporučená literatura
 1. Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, Nakladatelství ČVUT, 2007
 2. Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie (v tisku) (internetovská verze na http://gama.fsv.cvut.cz/~k152/navody)
 3. Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
 4. Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 1997.

Popis výuky

 • Výuka se týká všech studentů magisterského studia.
 • Výuka se koná v týdnu od 2.6.2008 (pondělí) do 6.6.2008 (pátek) v blízkém okolí Fakulty stavební ČVUT.
 • Studenti budou rozděleni do 3 skupin o velikosti maximálně 20 studentů.
 • Výuka v terénu bude rozdělena do 3 úloh, které budou zpracovávány během 2. - 4.6.2008 (pondělí - středa).
 • Následující dny 5.6 - 6.6.2008 (čtvrtek a pátek) budou věnovány zpracování výsledků, odevzdávání technických zpráv za jednotlivé skupiny a hodnocení vedoucími výuky.
 • Vedoucími výuky jsou přednášející předmětu Vyšší geodézie 2 (VYG2) prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. a doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.

Zadání úloh

 1. Měření laboratorní jednotky a výpočet souřadnic
 2. Velmi přesná nivelace a zaměření historických nivelačních značek
 3. Vývoj převýšení geoidu nad elipsoidem podél profilu vedoucího údolím Šáreckého potoka z měření GPS a technické nivelace


Podmínky pro získání zápočtu

 • Účast studentů na všech cvičeních.
 • Včasné odevzdání úloh.