152TEG2 Teoretická geodézie 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Teoretická_geodézie}}
 
{{Teoretická_geodézie}}
 
==Testy==
 
 
1. test napsali dostatečně (rozsah hodnocení A-E, F = nedostatečně) tito studenti: Klima (A), Dlesk (C), Sipkova (A), Cimburova (B), Bambula (A), Krejci (D), Hanousek (D), Paukner (D), Urik (E), Strouhalova (B), Antlova (B), Hlavackova (E)
 
 
2.test: Klima (A), Dlesk (B), Sipkova (C), Cimburova (A), Bambula (C), Krejci (E), Hanousek (C), Paukner (B), Urik (B), Strouhalova (B), Antlova (A), Hlavackova (D)
 
 
3.test: Dlesk (B), Sipkova (B), Cimburova (A), Bambula (B), Hanousek (C), Urik (C), Strouhalova (D), Antlova (C), Hlavackova (A)
 
  
 
==anotace==
 
==anotace==
Řádek 17: Řádek 9:
  
 
==cvičení==
 
==cvičení==
*Středa 9:00 B974, cvičící Ing. Pavel Tesař, Ph.D.
+
*Středa 9:00 B979, kruh 16, cvičící Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
 +
*Čtvrtek 14:00 B979, kruh 17, cvičící Ing. Pavel Tesař, Ph.D.
  
 
===Harmonogram cvičení===
 
===Harmonogram cvičení===
 +
Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.
 +
 
{|class="border"
 
{|class="border"
| číslo úlohy  
+
! číslo úlohy !! datum zadání (út/čt) !! datum odevzdání (út/čt)
| datum zadání  
 
| datum odevzdání  
 
 
|-
 
|-
|1. ||15.2. || 20.3.  
+
| 1. || 25.9./26.9.  || 16.10./17.10.
 
|-
 
|-
|2. ||14.3. || 4.4.  
+
| 2. || 16.10./17.10. || 6.11./7.11.
 
|-
 
|-
|3. ||4.4.  || 18.4.  
+
| 3. || 6.11./7.11.  || 27.11./28.11.
 
|-
 
|-
|4. ||18.4. || 8.5.  
+
| 4. || 27.11./28.11. || 11.12./12.12.
 
|}
 
|}
 +
 +
18.12./19.12. Opravy. Zápočty.
 +
 +
 +
Cvičení, na nichž se zadává '''nová úloha''', jsou '''povinná'''. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na '''povinná''' cvičení se doporučuje přijít obeznámen s '''textem''' zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše '''test''', zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.
  
 
===Zadání úloh===
 
===Zadání úloh===
Řádek 54: Řádek 52:
 
----
 
----
 
Pavel Tesař  <[mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz  pavel.tesar@fsv.cvut.cz]>
 
Pavel Tesař  <[mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz  pavel.tesar@fsv.cvut.cz]>
 +
Zdeněk Vyskočil  <[mailto://zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz  zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz]>
  
  
 
<!--
 
<!--
'''NOVÉ:'''
 
*Opravný test zatímu napsali tito studenti: Dluhoš, Holubec, Jarošová, Linhartová, Kopecký, Podpěra, Pospíšil, Sedláčková, Svobodová, Škudrnová a Štochlová
 
*1. test uspokojivě napsali tito studenti: Bocan, Bodnár, Duchnová, Kadlecová, Knoblochová, Kratochvíl, Kratochvílová,  Němcová, Pantůčková, Petráš, Synek a Zavadil. Ostatní si ho budou muset zopakovat na cvičení 2.6. (zejména výpočty).
 
 
 
===cvičení===
 
Termíny cvičení jsou následující:
 
*Úterý 14:00 B972, cvičící Pavel Tesař,
 
*Úterý 16:00 B872, cvičící Pavel Tesař,
 
 
===Harmonogram cvičení===
 
 
 
===Zadání úloh===
 
#1. a 2. geodetická úloha
 
#[[Teoretická geodézie 2 - úloha 2|Geodetická křivka v konformním zobrazení]]
 
#Porovnání metod GPS měření a zpracování (RTK, PPP, ...)
 
** 5.5. měření před školou
 
** 12.5. zpracování na PC v laboratoři B028
 
 
 
Odevzdávání úloh - na [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2009 samostatné stránce]. Přístupové údaje jsou stejné jako v minulém semestru.
 
 
 
----
 
Pavel Tesař  <[mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz  pavel.tesar@fsv.cvut.cz]>
 
 
{{Teoretická_geodézie}}
 
__TOC__
 
 
 
==Anotace==
 
Transformace mezi ITRF a ICRF, pohyb umělých družic Země, zpracování dat GPS.
 
Přednášky probíhají podle [http://rozvrh.fsv.cvut.cz rozvrhu].
 
 
==Cvičení==
 
Obsah cvičení navazuje na témata přednášek, které dále rozvíjí formou příkladů.
 
Pravidla cvičení jsou popsána v [[152TCV1 Teorie chyb a vyrovnávací počet - pravidla cvičení | samostatném dokumentu]].
 
 
'''Cvičící:'''
 
* [[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D. | Zdeněk Lukeš]] <[mailto://zdenek.lukes@fsv.cvut.cz  zdenek.lukes@fsv.cvut.cz]>
 
 
'''Rozvrh:'''
 
{|class="border"
 
|Kruh      || '''H68''' || '''H69'''
 
|-
 
|Čas      || Pá 12:30  || Čt 16:00
 
|-
 
|Vyučující || Lukeš    || Lukeš
 
|-
 
|}
 
 
==Harmonogram cvičení==
 
 
==Anotace==
 
Tvar tělesa Země, referenční plochy, řešení základních geodetických úloh na referenčním elipsoidu, geodetická měření, souřadnicové systémy.
 
Přednášky probíhají podle [http://rozvrh.fsv.cvut.cz rozvrhu].
 
 
==Cvičení==
 
Obsah cvičení navazuje na témata přednášek, které dále rozvíjí formou příkladů.
 
Pravidla cvičení jsou popsána v [[152TCV1 Teorie chyb a vyrovnávací počet - pravidla cvičení | samostatném dokumentu]].
 
 
'''Cvičící:'''
 
* [[Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D. | Zdeněk Lukeš]] <[mailto://zdenek.lukes@fsv.cvut.cz  zdenek.lukes@fsv.cvut.cz]>
 
 
'''Rozvrh:'''
 
{|class="border"
 
|Kruh      || '''H68''' || '''H69'''
 
|-
 
|Čas      || Út 12:30  || Čt 16:00
 
|-
 
|Vyučující || Lukeš    || Lukeš
 
|-
 
|}
 
  
 
==Harmonogram cvičení==
 
==Harmonogram cvičení==
{|
+
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha1_oskulacni_parametry.pdf Globální polohový systém - pohyb družic]
| 3. týden || 11.-15.3  || Zadání úlohy [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha1_oskulacni_parametry.pdf Globální polohový systém - pohyb družic]
+
  [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha2_kodova_mereni_zd.pdf Globální polohový systém - zpracování nediferencovaných kódových pozorování]
|-
+
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha3_kodova_mereni_dd.pdf Globální polohový systém - zpracování dvojitě diferencovaných ]
| 4. týden ||            || Vypracování
 
|-
 
| 5. týden || 25.3-29.3 || Zadání úlohy [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha2_kodova_mereni_zd.pdf Globální polohový systém - zpracování nediferencovaných kódových pozorování]
 
|-
 
| 6. týden ||            || Vypracování
 
|-
 
| 7. týden ||  8.-12.4  || Zadání úlohy [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008/zadani/uloha3_kodova_mereni_dd.pdf Globální polohový systém - zpracování dvojitě diferencovaných kódových pozorování]
 
|-
 
| 8. týden ||            || Vypracování
 
|-
 
| 9. týden ||  22.-26.4  || Zadání úlohy 4
 
|-
 
|10. týden ||            || Vypracování
 
|-
 
|11. týden ||  od 9.5    || Výuka v terénu.
 
|-
 
|12. týden ||            || Výuka v terénu.
 
|-
 
|13. týden ||  do 24.5  || Výuka v terénu.
 
|-
 
|14. týden || 26.-30.5    || Zápočty.
 
|}
 
 
 
==Číselné zadání a kontrola==
 
Číselné zadání a kontrola jsou na [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG2.2008 samostatné stránce].
 
  
 
== Různé ==
 
== Různé ==

Verze z 12. 9. 2013, 14:24


anotace

Princip technologie GNSS. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.


Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

cvičení

  • Středa 9:00 B979, kruh 16, cvičící Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
  • Čtvrtek 14:00 B979, kruh 17, cvičící Ing. Pavel Tesař, Ph.D.

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy datum zadání (út/čt) datum odevzdání (út/čt)
1. 25.9./26.9. 16.10./17.10.
2. 16.10./17.10. 6.11./7.11.
3. 6.11./7.11. 27.11./28.11.
4. 27.11./28.11. 11.12./12.12.

18.12./19.12. Opravy. Zápočty.


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

  1. GPS - zpracování kódových měření
  2. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí
  3. GPS - výpočet drah družic
  4. GPS - oskulační elementy dráhy družice


Pavel Tesař <pavel.tesar@fsv.cvut.cz> Zdeněk Vyskočil <zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz>