152KGD Kosmická geodézie

Z GeoWikiCZ
Verze z 3. 7. 2014, 08:44, kterou vytvořil Kuklikova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Obsah přednášek:

1. Základy kosmické geodézie - retrospektivní přednáška

2. Pohyb družice v reálném silovém poli - Lagrangeovy planetární rovnice, Gaussovy pohybové rovnice, vliv zemského gravitačního pole, vliv gravitačního pole Měsíce a Slunce, vliv nekonzervativních rušících sil.

3. Observační metody kosmické geodézie - přehled přístrojů a metod, fotografická pozorování, fotoelektrické metody měření směrů, laserový družicový dálkoměr, radiotechnická pozorování, radiointerferometrie z velmi dlouhých základen (VLBI), družicová altimetrie, gradientometrie.

4. Družice a družicové systémy

5. Základní obrácená úloha družicové geodézie

6. Modely gravitačního pole Země

7. Vybrané aplikace kosmické geodézie - určování parametrů gravitačního pole Země z analýzy dráhových elementů, určení průběhu globálního geoidu, dráhové rezonance.

8. Mezinárodní služba IERS


Přednášky a cvičení:

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
Ing. Jana Kuklíková