152KGD Kosmická geodézie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Obsah přednášek:

1. Základy kosmické geodézie - retrospektivní přednáška

2. Pohyb družice v reálném silovém poli - Lagrangeovy planetární rovnice, Gaussovy pohybové rovnice, vliv zemského gravitačního pole, vliv gravitačního pole Měsíce a Slunce, vliv nekonzervativních rušících sil.

3. Observační metody kosmické geodézie - přehled přístrojů a metod, fotografická pozorování, fotoelektrické metody měření směrů, laserový družicový dálkoměr, radiotechnická pozorování, radiointerferometrie z velmi dlouhých základen (VLBI), družicová altimetrie, gradientometrie.

4. Družice a družicové systémy

5. Základní obrácená úloha družicové geodézie

6. Modely gravitačního pole Země

7. Vybrané aplikace kosmické geodézie - určování parametrů gravitačního pole Země z analýzy dráhových elementů, určení průběhu globálního geoidu, dráhové rezonance.

8. Mezinárodní služba IERS


Přednášky a cvičení:

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
Ing. Jana KuklíkováT1:Definice ICRS, ITRS, transformace mezi nimi. Změny souřadnic bodů TRF, podrobně vliv tektoniky zemských desek.

T2: Pohyb družic v reálném silovém poli (poruchový potenciál, LPR, GPR; určování Stokesových parametrů ze změn dráhových elementů).

T3: Družicová altimetrie. Geometrické úlohy kosmické geodézie (metoda protínání synchronních rovin).

Zadání

  1. Tektonika zemských desek
  2. Určení C20
  3. Altimetrie
  4. Metoda kosmické triangulace
  5. Určování astronomických zeměpisných souřadnic a azimutů z měření na Slunce