151TGE2 Technická geodézie 2 - Otázky ke zkoušce

Z GeoWikiCZ
Verze z 17. 6. 2009, 17:43, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (sablona Technická geodézie)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tématické okruhy ke zkoušce z technické geodézie 2

 1. + Druhy výšek – základní pojmy (srovnání ČSJNS/J a Bpv)
 2. Výškový systém ČR – klasifikace, číslování
 3. Stabilizace a signalizace výškových bodů
 4. Metody výškového měření. Nivelační metody
 5. Nivelační přístroje – rozdělení, nivelační pomůcky
 6. + Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (s nivelační libelou, s kompenzátorem)
 7. + Kompenzátorové nivelační přístroje – principy kompenzátorů
 8. Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití
 9. x Technologie TN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 10. x Technologie PN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 11. Spec. nivelační práce – překonání překážky, laserové nivelační přístroje
 12. Spec. nivelační práce – nivelace profilů
 13. Plošná nivelace (technologie, použití)
 14. Chyby nivelace (klasifikace měřických chyb)
 15. + Geodetické polohopisné základy, podrobné polohové bodové pole, podrobné polohopisné měření
 16. + Vyrovnání výsledků nivelačních měření
 17. Hydrostatická nivelace – princip, použití
 18. Barometrické určení výškových rozdílů – princip, jednotky tlaku
 19. Metody barometrického určování výškových rozdílů
 20. + Trigonometrické určování výšky předmětu – základna v obecné poloze a ve svislé rovině
 21. + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu
 22. + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu
 23. Stručná teorie refrakce
 24. + Měřené veličiny a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky.
 25. + Výpočet výměr. Klad mapových listů.
 26. x Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb, ekonomické zhodnocení metody
 27. + Matematické redukce měřených délek (3 základní postupy)
 28. Podrobné měření výškopisné. Terén, reliéf a jeho znázorňování.
 29. + Tachymetrie – princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost
 30. x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)
 31. Jednoduché polohové a výškové vytyčovací úlohy
 32. DMT Atlas
Poznámky
+ též pro písemnou část zkoušky
x číselný výpočet zápisníku se všemi náležitostmi v písemné části zkoušky