151TGE2 Technická geodézie 2 - Otázky ke zkoušce: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (sablona Technická geodézie)
 
Řádek 6: Řádek 6:
 
# Metody výškového měření. Nivelační metody
 
# Metody výškového měření. Nivelační metody
 
# Nivelační přístroje – rozdělení, nivelační pomůcky
 
# Nivelační přístroje – rozdělení, nivelační pomůcky
# + Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (s nivelační libelou, s kompenzátorem)
+
# Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (s nivelační libelou, s kompenzátorem)
# + Kompenzátorové nivelační přístroje – principy kompenzátorů
+
# Kompenzátorové nivelační přístroje – principy kompenzátorů
 
# Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití
 
# Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití
 
# x Technologie TN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 
# x Technologie TN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
Řádek 15: Řádek 15:
 
# Plošná nivelace (technologie, použití)
 
# Plošná nivelace (technologie, použití)
 
# Chyby nivelace (klasifikace měřických chyb)
 
# Chyby nivelace (klasifikace měřických chyb)
# + Geodetické polohopisné základy, podrobné polohové bodové pole, podrobné polohopisné měření
 
 
# + Vyrovnání výsledků nivelačních měření
 
# + Vyrovnání výsledků nivelačních měření
 
# Hydrostatická nivelace – princip, použití
 
# Hydrostatická nivelace – princip, použití
 
# Barometrické určení výškových rozdílů – princip, jednotky tlaku
 
# Barometrické určení výškových rozdílů – princip, jednotky tlaku
 
# Metody barometrického určování výškových rozdílů
 
# Metody barometrického určování výškových rozdílů
# + Trigonometrické určování výšky předmětu – základna v obecné poloze a ve svislé rovině
+
# + Trigonometrické určování výšky předmětu – základna v obecné poloze a ve svislé rovině
 
# + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu
 
# + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu
# + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu
+
# + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu
 
# Stručná teorie refrakce
 
# Stručná teorie refrakce
 
# + Měřené veličiny a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky.
 
# + Měřené veličiny a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky.
# + Výpočet výměr. Klad mapových listů.
 
 
# x Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb, ekonomické zhodnocení metody
 
# x Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb, ekonomické zhodnocení metody
 
# + Matematické redukce měřených délek (3 základní postupy)
 
# + Matematické redukce měřených délek (3 základní postupy)
Řádek 31: Řádek 29:
 
# + Tachymetrie – princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost
 
# + Tachymetrie – princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost
 
# x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)
 
# x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)
# Jednoduché polohové a výškové vytyčovací úlohy
+
# Jednoduché výškové vytyčovací úlohy
 
# DMT Atlas
 
# DMT Atlas
  

Aktuální verze z 28. 5. 2010, 19:31

Tématické okruhy ke zkoušce z technické geodézie 2

 1. + Druhy výšek – základní pojmy (srovnání ČSJNS/J a Bpv)
 2. Výškový systém ČR – klasifikace, číslování
 3. Stabilizace a signalizace výškových bodů
 4. Metody výškového měření. Nivelační metody
 5. Nivelační přístroje – rozdělení, nivelační pomůcky
 6. Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (s nivelační libelou, s kompenzátorem)
 7. Kompenzátorové nivelační přístroje – principy kompenzátorů
 8. Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití
 9. x Technologie TN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 10. x Technologie PN – přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 11. Spec. nivelační práce – překonání překážky, laserové nivelační přístroje
 12. Spec. nivelační práce – nivelace profilů
 13. Plošná nivelace (technologie, použití)
 14. Chyby nivelace (klasifikace měřických chyb)
 15. + Vyrovnání výsledků nivelačních měření
 16. Hydrostatická nivelace – princip, použití
 17. Barometrické určení výškových rozdílů – princip, jednotky tlaku
 18. Metody barometrického určování výškových rozdílů
 19. + Trigonometrické určování výšky předmětu – základna v obecné poloze a ve svislé rovině
 20. + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu
 21. + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu
 22. Stručná teorie refrakce
 23. + Měřené veličiny a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky.
 24. x Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb, ekonomické zhodnocení metody
 25. + Matematické redukce měřených délek (3 základní postupy)
 26. Podrobné měření výškopisné. Terén, reliéf a jeho znázorňování.
 27. + Tachymetrie – princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost
 28. x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)
 29. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy
 30. DMT Atlas
Poznámky
+ též pro písemnou část zkoušky
x číselný výpočet zápisníku se všemi náležitostmi v písemné části zkoušky