151TGE1 Technická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
Verze z 16. 12. 2009, 13:57, kterou vytvořil Kubin (diskuse | příspěvky) (→‎Prezentace: otázky ke zkoušce)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity a dálkoměry). Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření úhlů a délek. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura
 1. Ratiborský, J.: Geodézie 10. Skriptum. První vydání. Ediční středisko ČVUT. Praha 2000.
 2. Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. První vydání. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.
 3. Vobořilová, P., Skořepa, Z.: Geodézie 1, 2. (Návody na cvičení). Skriptum. Druhé vydání. Ediční středisko ČVUT Praha, 2004.
 4. Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Přednášky

Přednášející: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

 1. Vstupní informace. Zeměměřické orgány, legislativa, literatura. Historie. Tvar Země. Rozbory přesnosti při nahrazení koule rovinou (vliv na: výšky, délky, výměry a úhly). Jednotky měřených veličin, převody jednotek.
 2. Základní součásti teodolitů. Libely (parametry, zkoušky). Optické součásti přístrojů, ryskový kříž, cílení. Odečítací pomůcky (index, mřížka, mikrometr, koincidence, elektronické teodolity). Charakteristika a rozdělení teodolitů. Horizontace a centrace teodolitu na stanovisku. Osové podmínky, zkoušky, rektifikace. Chyba kolimační a úklonná. Chyba z excentricity přístroje a signálu, nucená centrace, trojpodstavcová souprava. Chyba z neurovnání přístroje a signálu, chyba v cílení a odečtení.
 3. Měření vodorovných směrů a úhlů (řada, skupina, výpočet a zpracování zápisníku, registrace dat). Základní informace z vyrovnávacího počtu v návaznosti na vykládanou látku (rozdělení chyb, Gaussův zákon, aritmetický průměr, směrodatná odchylka jednoho měření, směrodatná odchylka aritmetického průměru, směrodatná odchylka měřených směrů).
 4. Měření svislých úhlů, refrakce, indexová chyba, automatický index. (Doma: meridiánová konvergence). Centrace měřených veličin (osnovy vodorovných směrů, excentrické stanovisko, excentrický cíl). Přímé měření délek pásmem. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek, chyby a přesnost. Centrace délek. Informace o dřívějším způsobu měření délek. Směrodatná odchylka měřených délek.
 5. Souřadnicové systémy. Stabilizace a signalizace měřických bodů, geodetické údaje. Číslování bodů. Základní souřadnicové výpočetní úlohy: délka, směrník a rajón. Polohopisné měření - úvod.
 6. Transformace souřadnic, výpočet transformačních koeficientů. Aplikace lineární transformace v rovině.
 7. Určení souřadnic bodu protínáním (z délek, vpřed z úhlů, vpřed z orientovaných směrů a zpět).
 8. Polygonové pořady: rozdělení. Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný. Nepřímé připojení polygonového pořadu, resp. zřízení zajišťovacího bodu.
 9. Polygonový pořad vetknutý. Pevná a volná měřická přímka (aplikace podobnostní transformace).
 10. Výpočet směrodatné odchylky souřadnic bodu určeného protínáním.
 11. Polohopisné měření.

Prezentace

Otázky ke zkoušce

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.