151PSM Programovací systém Matlab: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (→‎Letní semestr 2008/2009: neregulární data)
m (→‎Letní semestr 2008/2009: cvičení s daty SRTM pro ČR)
Řádek 32: Řádek 32:
 
|-
 
|-
 
|  1.4.  || 3D vizualizace - regulární data||
 
|  1.4.  || 3D vizualizace - regulární data||
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/ImportAsciiRaster.m ImportAsciiRaster.m]<br>
 
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtmCR.asc srtmCR.asc]<br>
 
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/hraniceCR_geo.txt hraniceCR_geo.txt]
 
 
|-
 
|-
 
|  8.4. || 3D vizualizace - neregulární data ||
 
|  8.4. || 3D vizualizace - neregulární data ||
Řádek 40: Řádek 37:
 
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/tach.txt souřadnice (TXT)]
 
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/tach.txt souřadnice (TXT)]
 
|-
 
|-
|  15.4. || Složené datové typy (cell, struct), ukazatele na funkce (function handle),  ||
+
|  15.4. || 3D vizualizace - cvičení ||
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/srtm-zadani.pdf zadání (PDF)]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/srtmCR.10.asc.bz2 srtmCR.10.asc.bz2]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/srtmCR.50.asc.bz2 srtmCR.50.asc.bz2]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/readESRIgrid.m readESRIgrid.m]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/Dataz-JTSK.txt Dataz-JTSK.txt]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/Dataz-ETRS.txt Dataz-ETRS.txt]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/hraniceCR.txt hraniceCR.txt]<br>
 +
[http://slon.fsv.cvut.cz/vyuka/ls/psm/srtm/jtsk2geo.tgz jtsk2geo.tgz]
 
|-
 
|-
 
|  22.4. || GUI - tlačítka (uicontrol)||
 
|  22.4. || GUI - tlačítka (uicontrol)||

Verze z 13. 4. 2009, 22:32

Anotace

Obsahem předmětu je: Práce s interaktivním pracovním prostředí Matlabu. Základní datové typy a práce s nimi (matice, řetězce, indexování). Maticová algebra. Numerická analýza dat. Kreslení grafů - 2D vizualizace. Přístup ke grafickým objektům pomocí Handle Graphics. Psaní výpočetních skriptů a funkcí (skriptovací jazyk). Kontejnerové datové typy (cell, structure). Programování jednoduchého GUI. Cílem předmětu je poskytnout znalosti a praktické dovednosti v programovém prostředí Matlab jako nástroji pro numerické zpracování a vizualizaci dat v geodézii.

Doporučená literatura
  1. Duane Hanselman, Bruce Littlefield: Mastering Matlab 6. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
  2. Cleve Moler: Numerical Computing with Matlab (http://www.mathworks.com/moler)
  3. The Mathworks: Online documentation (http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.html)

Cvičení

Vyučující: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

Letní semestr 2008/2009

  • Termín cvičení byl dohodnut na 7.-8. hodinu ve středu v místnosti B977. První hodina se uskuteční 11. 3. 2009.
  • Předmět bude ukončen semestrální prací a její prezentací v zápočtovém týdnu.
Datum Téma Materiály
11.3. Pracovní prostředí Matlabu, opakování

Shrnutí 1(PDF)
Shrnutí 2(PDF)
Shrnutí 3(PDF)

18.3. 2D vizualizace - Handle Graphics
25.3. 2D vizualizace - příklad

Vykreslení a výpočet parametrů středních elips chyb (PDF)
cov_mat.txt
sour.txt

1.4. 3D vizualizace - regulární data
8.4. 3D vizualizace - neregulární data

Biharmonic Spline (PDF)
souřadnice (TXT)

15.4. 3D vizualizace - cvičení

zadání (PDF)
srtmCR.10.asc.bz2
srtmCR.50.asc.bz2
readESRIgrid.m
Dataz-JTSK.txt
Dataz-ETRS.txt
hraniceCR.txt
jtsk2geo.tgz

22.4. GUI - tlačítka (uicontrol)
29.4. GUI - menu (uimenu, uicontextmenu)
6.5. Semestrální práce
20.5. Semestrální práce
27.5. Semestrální práce
3.6. Prezentace semestrálních prací

Zimní semestr 2008/2009

  • Práce se seznamem souřadnic.
Dataz-JTSK.txt
Úvod do Matlabu - Shrnutí 1 (PDF)
  • Zpracování měření ve skupinách
měřené směry.txt
Úvod do Matlabu - Shrnutí 2 (PDF)
  • Výpočet a vykreslení charakteristik přesnosti bodu (indexování, Handle Graphics, funkce, vektorizace)
Zadání(PDF)
cov_mat.txt
sour.txt
odevzdání úlohy
  • Numerické metody řešení rovnic (metoda půlení intervalu)
function handle, iterace
  • 3D vizualizace
prostorové čáry, vizualizace regulárních dat (mesh, surf)