154GDZ1cv Geodézie 1 - cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zimní semestr 2013/14

Vedoucí cvičení: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

Cíle výuky cvičení

 • zvládnutí obsluhy teodolitu a totální stanice (bez registrace dat a programů)
 • zvládnutí zaměření souřadnic bodu základními geodetickými úlohami v praxi běžně používanými (bez vyrovnání, přibližné vyrovnání polygonového pořadu)
 • zvládnutí výpočtu souřadnic bodu základními geodetickými úlohami

Organizace cvičení

 • kruh bude rozdělen na dvě poloviny
 • úlohy 2 a 3 se měří samostatně po jednom (ne ve dvojicích)
 • úlohy 4, 5 a 6, 7 se budou měřit po polovinách paralelně (např. jedna polovina měří úlohu 4 a druhá polovina úlohu 5). Tyto úlohy se měří ve dvojicích.

Příprava studentů na cvičení

 • vytištění a přinesení materiálů určených k vytištění (z tabulky harmonogramu) na cvičení

Harmonogram cvičení

č. Úterý Pátek název, zadání úloha místnost odevzdání test materiály k vytištění
1 24.9. 4.10. Trigonometrické výpočty U1 učebna zadání
2 30.9. 11.10. Teodolity, jednoduché měřické pomůcky učebna, B929, okolí FSv U1
3 7.10. 18.10. Měření vodorovných a zenitových úhlů U2 okolí FSv Test 1 univerzální zápisník, přehledka, vzor zápisníku, ZHB60
4 14.10. / 21.10. 25.10. / 1.11. Určení souřadnic bodu protínáním zpět U3 okolí FSv U2 univerzální zápisník, geodetické údaje, ukázka zápisníku, přehledka
5 14.10. / 21.10. 25.10. / 1.11. Porovnání přesnosti a použitelnosti metod měření délek U4 okolí FSv souřadnice bodů, redukce délky - příklad, nastavení TC403, nadmořská výška pro redukci do nulového horizontu je 220m, zakřivení Země
6 4.11. / 11.11. 8.11. / 15.11. Určení souřadnic bodu polární metodou, protínáním a výšky trigonometricky U5 okolí FSv U4 přehledka
7 4.11. / 11.11. 8.11. / 15.11. Určení souřadnic bodu polygonovým pořadem U6 okolí FSv přehledka-polygon, přehledka-4230, přehledka-4240, přehledka
8 18.11. 22.11. Výpočet úlohy 5 učebna Test 2 souřadnice, orientace osnovy, postup výpočtu
9 25.11. 29.11. Výpočet úlohy 3 učebna U5 geoportál, databáze bodových polí
10 2.12. 6.12. Výpočet úlohy 6 učebna U3 Test 3 souřadnice
11 9.12. 13.12. Opravné testy učebna U6
12 16.12. 20.12. Zápočty učebna

Testy

 1. Příprava teodolitu k měření.
 2. Výpočet zápisníku vodorovných směrů a zenitových úhlů (testování kvality měření mezními odchylkami), redukce délky do S-JTSK (s uvážením zakřivení Země).
 3. Výpočet souřadnic a výšky bodu polární metodou, protínáním vpřed.

Prezenční seznamy studentů

Podmínky pro udělení zápočtu

 • provedení všech požadovaných měření v požadované kvalitě
 • odevzdání úloh v požadované kvalitě a v požadovaných termínech
 • úspěšné složení třech průběžných testů

Úlohy