151GDZ1 Geodézie 1 - cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 1. 11. 2012, 23:47, kterou vytvořil Kubin (diskuse | příspěvky) (redirect na 154GDZ1cv)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Přesměrování
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zimní semestr 2011/12

Vedoucí cvičení: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.

Harmonogram

GDZ1
kruh týden semestru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 (Po,Čt) 1TV CH 2SZ 3PZ / 4PT 4PT / 3PZ 5PM 6PP Sci, 3PZv sv. 4PTv 5PMv 6PPv ZT
17 (Čt) 1TV CH 2SZ 3PZ / 4PT 4PT / 3PZ 5PM 6PP Sci, 3PZv sv. 4PTv 5PMv 6PPv ZT
18 (Čt) 1TV CH 2SZ 3PZ / 4PT 4PT / 3PZ 5PM 6PP Sci, 3PZv sv. 4PTv 5PMv 6PPv ZT
19 (Pá) 1TV CH Imatr., 2SZ 3PZ / 4PT 4PT / 3PZ sv. 5PM 6PP d.v. Sci, 3PZv 4PTv 5PMv 6PPv, ZT
Poznámky
 • Cvičení "Úvod do Scilabu" a výpočty se konají v počítačové místnosti B977.
 • Absolventi středních průmyslových škol zeměměřických mohou dle vlastního uvážení zpracovávat měřickou část samostatně dle vlastního harmonogramu.
 • Souběžně s pondělním cvičením kruhu 16 probíhá výuka GD3. Případný nedostatek přístrojového vybavení se bude řešit operativně.
 • Kruh 19 bude mít v 3. týdnu cvičení "Měření vodorovných směrů a zenitových úhlů" v náhradním termínu, který si dohodnou s cvičícími.


CH Centrace a horizontace, zaostření ryskového kříže, cílení
Sci Úvod do Scilabu (v učebně B977)
1TV Trigonometrické výpočty
2SZ Měření vodorovných směrů a zenitových úhlů ve skupinách minutovými teodolity
3PZ Určení souřadnic bodu protínáním zpět
4PT Určení souřadnic bodu protínáním a výšky trigonometricky (seznam souřadnic: yx.txt, h.txt)
5PM Zaměření souřadnic bodů polární metodou
6PP Určení souřadnic bodu polygonovým pořadem

Prezenční seznamy studentů

Podmínky pro udělení zápočtu

 • provedení všech požadovaných měření v požadované kvalitě
 • odevzdání úloh v požadované kvalitě a v požadovaných termínech
 • úspěšné složení zápočtového testu

Odevzdávání úloh

Zápočtový test

 • je jeden řádný a jeden opravný zápočtový test
 • zápočtový test se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2011
 • opravný zápočtový test se uskuteční v pondělí 19. 12. 2011 v době od 9:00 a od 11:00.
 • témata pro zápočtový test:
výpočet zápisníku vodorovných směrů a zenitových úhlů
testování rozdílů redukovaných směrů mezi skupinami
výpočet směrníku a délky ze souřadnic
orientace osnovy vodorovných směrů
výpočet souřadnic bodu polární metodou, protínáním z délek
redukce měřených délek do S-JTSK
výpočet převýšení trogonometricky
trigonometrické určení výšky stanoviska a určovaných bodů
výpočet polohového a úhlového uzávěru polygonového pořadu.