154GDZ1 Geodézie 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 151GDZ1 Geodézie 1)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách Katedry speciální geodézie.

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Doporučená literatura
  1. RATIBORSKÝ, J. Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
  2. FORMANOVÁ, P. – KUBÍN, T. Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Cvičení

Cvičení navazují na látku přednášek.