Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=validatepassword

(main | validatepassword)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parametry:
password

Password to validate.

Tento parametr je povinný.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Type: user name
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Příklady:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [otevřít v pískovišti]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [otevřít v pískovišti]