Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=pageswithprop (pwp)

(main | query | pageswithprop)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Tento parametr je povinný.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title, value
Implicitní hodnota: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending