Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=embeddedin (ei)

(main | query | embeddedin)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Typ: celé číslo
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
eidir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
eilimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10