Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=deletedrevisions (drv)

(main | query | deletedrevisions)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

  1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
  2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
drvexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
drvgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
drvparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
drvtag

Only list revisions tagged with this tag.

drvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Příklady:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [otevřít v pískovišti]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [otevřít v pískovišti]