Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allpages (ap)

(main | query | allpages)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z následujících hodnot: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Implicitní hodnota: 0
apfilterredir

Které stránky uvést na seznam.

Jedna z následujících hodnot: all, redirects, nonredirects
Implicitní hodnota: all
apminsize

Omezit na stránky s určitým počtem bajtů.

Typ: celé číslo
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Typ: celé číslo
apprtype

Omezit jen na zamčené stránky.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): Může být prázdné nebo autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z následujících hodnot: cascading, noncascading, all
Implicitní hodnota: all
aplimit

How many total pages to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z následujících hodnot: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Implicitní hodnota: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z následujících hodnot: indefinite, definite, all
Implicitní hodnota: all