Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allfileusages (af)

(main | query | allfileusages)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Zobrazit seznam všech použití souboru, včetně neexistujících.

Parametry:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: boolean (podrobnosti)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, title
Implicitní hodnota: title
aflimit

How many total items to return.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending