Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alldeletedrevisions (adr)

(main | query | alldeletedrevisions)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Seznam všech smazaných revizí od konkrétního uživatele nebo v konkrétním jmenném prostoru.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Text of the revision.
tags
Tags for the revision.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Implicitní hodnota: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
adrexpandtemplates
Zastaralý.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
adrgeneratexml
Zastaralý.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Typ: boolean (podrobnosti)
adrparse
Zastaralý.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Typ: boolean (podrobnosti)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Zastaralý.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Zastaralý.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Zastaralý.

Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Typ: boolean (podrobnosti)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Only list revisions by this user.

Type: user name
adrnamespace

Only list pages in this namespace.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
To specify all values, use *.
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z následujících hodnot: newer, older
Implicitní hodnota: older
adrfrom

Start listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrto

Stop listing at this title.

Není možné užít s adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Není možné užít s adruser.
adrexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Není možné užít s adruser.
Type: user name
adrtag

Only list revisions tagged with this tag.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: boolean (podrobnosti)
Příklady:
Seznam posledních 50 smazaných editací uživatele Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [otevřít v pískovišti]
Seznam prvních 50 smazaných revizí v hlavním jmenném prostoru.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [otevřít v pískovišti]