Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allcategories (ac)

(main | query | allcategories)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul lze využívat jako generátor.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Enumerate all categories.

Parametry:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Direction to sort in.

Jedna z následujících hodnot: ascending, descending
Implicitní hodnota: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Typ: celé číslo
acmax

Only return categories with at most this many members.

Typ: celé číslo
aclimit

Kolik má být zobrazeno kategorií.

Není dovoleno více než 500 (5 000 pro boty).
Type: integer or max
Implicitní hodnota: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): size, hidden
Implicitní hodnota: (prázdné)
Příklady:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [otevřít v pískovišti]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [otevřít v pískovišti]