Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=protect

(main | protect)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Změnit úroveň zamčení stránky.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Typ: celé číslo
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Tento parametr je povinný.
Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: infinite
reason

Důvod pro odemčení.

Implicitní hodnota: (prázdné)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Typ: boolean (podrobnosti)
watch
Zastaralý.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: boolean (podrobnosti)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z následujících hodnot: watch, unwatch, preferences, nochange
Implicitní hodnota: preferences
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.