Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Zobrazuje nápovědu k uvedeným modulům.

Parametry:
modules

Moduly, pro které se má zobrazit nápověda (hodnoty parametrů action a format anebo main). Submoduly lze zadávat pomocí +.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
Implicitní hodnota: main
submodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly uvedeného modulu.

Typ: boolean (podrobnosti)
recursivesubmodules

Zahrnout nápovědu pro podmoduly rekurzivně.

Typ: boolean (podrobnosti)
wrap

Obalit výstup do standardní struktury API odpovědi.

Typ: boolean (podrobnosti)
toc

Zahrnout v HTML výstupu tabulku obsahu.

Typ: boolean (podrobnosti)