Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0+

Vrátí rozdíl dvou stránek.

Ve „from“ i „to“ musíte zadat číslo revize, název stránky nebo ID stránky.

Parametry:
fromtitle

Název první stránky k porovnání.

fromid

ID první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
fromrev

Číslo revize první stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
fromtext

Use this text instead of the content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

frompst

Do a pre-save transform on fromtext.

Typ: boolean (podrobnosti)
fromcontentformat

Content serialization format of fromtext.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
fromcontentmodel

Content model of fromtext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text
totitle

Název druhé stránky k porovnání.

toid

ID druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
torev

Číslo revize druhé stránky k porovnání.

Typ: celé číslo
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

Jedna z následujících hodnot: prev, next, cur
totext

Use this text instead of the content of the revision specified by totitle, toid or torev.

topst

Do a pre-save transform on totext.

Typ: boolean (podrobnosti)
tocontentformat

Content serialization format of totext.

Jedna z následujících hodnot: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
tocontentmodel

Content model of totext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

Jedna z následujících hodnot: wikitext, javascript, json, css, text
prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Implicitní hodnota: diff|ids|title