Změny studijního plánu oborů G a H pro rok 2010-2011

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Změny studijního plánu obor G pro rok 2010-2011

Magisterský modul zeměměřictví a katastr

K modulovým předmětům letního semestru 153YCN1 (Oceňování nemovitostí) a 153YVDD (Vizualizace a distribuce prostorových dat) doplnit třetí předmět "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů" s poznámkou, že studenti si musi zvolit alespoň dva z těchto tří předmětů. Předmět "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů" byl původně veden jako povinně volitelný s kódem 153YFDH a dotaci 1+2,3. Protože jde o projektově zaměřený předmět, přeskupit dotaci a přidat jeden kredit na 0+3,4 a přiřadit nový kód (4 kredity, aby souhlasily součty za semestr). Aktualizovaný předmět zařadit mezi povinně volitelné předměty oboru H.

  • předmět 153YDIH zrušit

Magisterský modul inženýrská geodézie

Doplnit návaznosti:

154ING2 --> 154ING3    tj. pro zápis 154ING3 je požadováno 154ING2
154ING2 --> 154GP10
154ING2 --> 154VYIG

Změny studijního plánu obor H pro rok 2010-2011

Projekt xxxPDP

Projekt xxxDPD přejemenovat na Projekt (profesní zaměření). Je to projekt k bakalářské práci a nemůže se jmenovat předdiplomní

Překlepy v bílé knize

  • povinně volitelný mgr. předmět 153YTDP (doc. Pavelka) - máme na wiki a není v bílé knize???
  • povinně volitelný mgr. předmět 153ISZK (prof. Čepek) - překlep ve slově "katastastru" (má být "katastru")
  • povinně volitelný bc. předmět 151YAGI - překlep ve slově MISYS (má být I a pak Y)

Doplněn povinně volitelný předmět bc

  • 128XLNX "Linux - administrace sítě", rozsah 1+1,z, kr 1

Nový povinně volitelný předmět

153ISKN Informační systém Katastru nemovitostí

  • rozsah 1P/2cv, 3kredity, obor H, bc povinně volitelný, letní semestr (anotace)

Změny studijního plánu pro oba obory G a H pro rok 2010-2011

  • u předmětu 151VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu z geodézie (2 týdny) vypustit návaznost na předmět 151GD1 geodézie 1 kz.