Vyšší geodézie 1 - Diferenciální zpracování kódových měření

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Diferenciální zpracování kodových měření

Zadání úlohy

Na základě měřených pseudovzdáleností vypočtěte souřadnice vektoru mezi dvojicí GPS přijímačů. Postupujte podle následujících bodů:

  • Vektor bude tvořen referenční stanicí CVUT a roverem. Referenční stanici CVUT je umístěna na střeše Fakulty stavební a vybavena příjímače Leica GRX1200 GG Pro. Polohu roveru si každý student zvolí samostatně (v blízkém okolí fakulty) a pro získaní dat si po předchozí domluvě vypůjčí GPS přijímač Topcon Hiper+. Poloha roveru by měla být jasně identifikovatelná (hřeb, rozhraní dlažby, střed kanalizační vpusti, ...), aby bylo možné měření na stejném místě opakovat. Součastí zprávy bude místopis bodu.
  • Data z referenční stanice jsou k dispozici na | anonymním FTP serveru.
  • Stažení dat z roveru provede každý student samostatně. Nápovědu najdete na samostatné stránce (některé informace se týkají výuky v terénu, ty ignorujte).
  • Délka měření roveru na bodě je cca 5 minut (víc opravdu nemusíte, v této uloze využijete pouze několika epoch).
  • Na základě pseudovzdáleností získaných pomocí C/A kódu z 10 vybraných epoch (s taktem 5 sekund) vypočtěte souřadnice vektoru mezi referenční stanicí a přijímačem. Při výpočtu využijte diferencovaných měření nebo využijte alternativního postupu a společně s neznámými souřadnicemi roveru vypočtěte i chyby hodin přijímače a družic.
  • Souřadnice vektoru vypočtěte za přepodkladu neměnné polohy roveru po celou dobu měření. V druhém kroku přepodkládejte, že se rover pohybuje.
  • Výsledky vhodným způsobem graficky zobrazte (vývoj oprav měření v čase, vývoj polohy přijímače). Zhodnoťte přesnost určení souřadnic vektoru s přesností

absolutní polohy.

Další podkladyVyšší geodézie 1