Topografická a tematická kartografie - 2. úloha

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

pátek 16.11.2007 16hod

Zadání - Generalizace

Nad zadaným rastrovým výřezem části Základní mapy ČR 1 : 50 000 vyhotovte v programu OCAD mapovou kresbu Základní mapy v měřítku 1 : 200 000. Mapa bude zpracována podle zásad generalizace v zadaném značkovém klíči.

Pokyny pro zpracování technické zprávy

 • Podkladový rastrový soubor
  • soubor s výřezem mapy 1 : 50 000 je ve formátu JPEG (rozlišení 200dpi) ke stažení zde
  • název podkladového souboru má tuto strukturu: číslozadání_nomenklaturamapy_malépísmeno.jpeg (tj. např. 01_1121_a.jpeg (a,b.. levá, pravá část mapového listu)
  • podkladový soubor zkopírujte do svého adresáře podle čísla zadání (jméno souboru neměňte)
  • podkladový soubor použijete jako šablonu (template) pro kresbu mapy.
 • Mapový soubor se značkovým klíčem
  • mapový vektorový soubor (zatím bez kresby) s připraveným značkovým klíčem je ve formátu OCD ke stažení pod názvem znackovy_klic.ocd
  • tento soubor zkopírujte do svého adresáře a přejmenujte podle názvu vašeho podkladového souboru, tj. např.: 01_1121_a.ocd
  • v tomto souboru budete v připraveném značkovém klíči kreslit mapový obraz pomocí nástrojů programu OCAD.
 • Mapová kresba bude obsahovat tyto prvky zakreslené podle zásad generalizace v následujícím pořadí:
  • vodstvo, vodní plochy
  • nádraží, zastávky, železnice
  • zástavba (průjezdy obcí, ulice, bloky domů, samostatné objekty)
  • silniční síť a hlavní spojovací cesty
  • hranice lesních porostů, lesní plochy
  • výškopis – pouze výběr výškových kót
  • administrativní hranice (kraj, okres)
  • popis – místní a pomístní názvy, popis vodstva, popis výškových kót
  • (kresba bude bez vrstevnic a bez mapového rámu)
 • Další pomocné podklady, které budete mít v učebně k dispozici:
  • mapový list ZM50 obsahující vaše zadané území
  • značkový klíč ZM50, ZM200
  • mapový list ZM200 ze zpracovávaného území.

Minimální rozměry prvků v mapě 1 : 200 000

 • délka toku - 5 mm
 • blok zástavby - 0,8 x 1,0 mm
 • výstupky objektu - 0,25 mm
 • vzdálenost mezi objekty - 0,25 mm
 • areály (lesy, rybníky) - 1 x 2 mm


Výsledky k odevzdání

 • mapový soubor OCD se zpracovanou generalizovanou kresbou:
  • v elektronické formě
  • vytištěný v měřítku 1 : 200 000 na papír A4 jako součást technické zprávy
 • technická zpráva bude obsahovat:
  • číslo zadání, název podkladového souboru
  • údaje o podkladovém souboru (podkladová analogová mapa – základní údaje včetně vydavatele a roku vydání, rozlišení rastru, lokalita, charakter území)
  • stručně údaje o provedené generalizaci (použitý program/verze, hlavní body postupu)
  • přehled výstupů: název výsledného souboru + vytištěná mapová kresba 1 : 200 000
  • shrnutí, vlastní zkušenosti/problémy, názory.