Topografická a tematická kartografie - 1. úloha

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

25.10.2007

Zadání - Mapové podklady a geografická data

S využitím doporučených informačních zdrojů a výpočetních a grafických nástrojů určete:

 • a) souřadnice S-JTSK a WGS84 zadané obce - vždy 2 nezávislá určení (z dvou různých zdrojů)
 • b) nomenklatury (označení) mapových listů základní mapy ČR (ZM), na kterých je zobrazen bod obce určený za a). Nomenklatury ML určete pro celou měřítkovou řadu ZM středního měřítka (1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000). Určete souřadnice Y, X (S-JTSK) rohů všech těchto mapových listů ZM.
 • c) označení čtverce (2 x 2 km) rastrové základní mapy ČR 1 : 10 000 (RZM10), poskytované Zeměměřickým úřadem, na němž je zobrazen bod obce určený za a).
 • d) nomenklatury mapových listů topografické mapy ČR (TM), na kterých je zobrazen bod obce určená za a), pro měřítkovou řadu vojenských topografických map 1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000. Určete zeměpisné souřadnice φ, λ rohů všech těchto mapových listů TM.
 • e) nomenklaturu mapového listu státní mapy 1 : 5 000 (SM-5), na němž je zobrazen bod obce určený za a)
 • f) nomenklatury všech mapových listů státní mapy 1 : 5 000 (SM-5), na kterých je zobrazeno území odpovídající rozsahu mapového listu ZM10 určeného za b).

Pokyny pro zpracování technické zprávy

Ve zprávě bude uvedeno:

 • číslo zadání a název zadané obce
 • přehledně údaje určené podle zadání a) až f), včetně použitého informačního zdroje
 • stručné základní charakteristiky uvedených map (ZM, RZM10, TM, SM-5): referenční plocha, kartografické zobrazení, rovinný souřadnicový systém, vznik mapy (původní mapování nebo odvození), orientace mapového rámu, rozlišení rastrových dat atp.
 • grafické znázornění odpovídající řešeným bodům pro vaše konkrétní zadání, nikoli jen obecně!, tj. :
  • dělení kladu listů ZM
  • dělení kladu listů TM
  • čtverec RZM10 a způsob jeho značení
  • vzájemná poloha kladu listů ZM10 a SM-5

(Lze využít např. soubory DGN z webových stránek ČÚZK a funkce programů ArcGIS, MicroStation, KOKEŠ apod.)

 • závěr – vlastní zhodnocení práce s informačními a výpočetními zdroji.

Technická zpráva bude obsahovat bibliografické odkazy na použitou literaturu a zdroje, zpracované podle normy pro bibliografické citace (ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2).

Doporučené zdroje a podklady

 1. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) (přehledný klad mapových listů ZM, grafický vektorový soubor kladu listů ZM v JTSK, georeferencovaný klad mapových listů SM5)
 2. Internetový zobrazovač armádních dat IZGARD – Digitální atlas ČR (klady listů TM, souřadnice vyhledané obce)
 3. Portál veřejné správy (klady listů ZM, TM, SM5, souřadnice vyhledané obce)
 4. Mapový server na portálu Tiscali (souřadnice vyhledané obce)
 5. Centrum pro regionální rozvoj (souřadnice vyhledané obce)
 6. program Visual Matkart (kartografické výpočty)
 7. skripta: VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie 10. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.
 8. http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace_podle_norem.html
 9. http://www.citace.com