Scoresheet CGI

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Scoresheet je jednoduchý CGI skript pro sestavení bodového pořadí studentů, které je zapsáno na stránce wiki. Skript pracuje tak, že načte zadanou webovou stránku (wiki stránku) a zpracuje data uložená v sekcích pre (preformatted). Formát zápisu je následující. Jméno studenta a případné další informace jako je např. číslo kroužku, je ukončeno dvojtečnou (:), na řádku pak následují body z cvičení, přednášek a pod.

V bodovém hodnocení lze používat jednoduché poznámky, obvykle jednopísmenové - skript vymaže při zpracování všechny znaky za dvojtečkou, které nejsou číslice. V následujícím příkladu tedy A a B mohou označovat první a druhý test v semestru, symbol  *  body z přednášek a vykřičník např. body za semestrální práci.

Cílem skriptu tedy je spojit snadnou a sdílenou editaci vstupních dat, kterou poskytuje wiki s vyhodnocením výsledků. Jeden a tentýž skript lze pochopitelně použít pro libovolnou wiki stránku, kde vstupní body jsou zapisovány v neformátové sekci podle výše uvedených pravidel.

Příklad

261

Brožová Veronika   61 : 2 8A 5 4B 6 11 4
Červená Lucie    61 : 2 9A 8 3B 3 12 4
Donát Martin     61 :
Farářova Petra    61 : 2 8A 4 7B 4 14 3
Gabrielová Lenka   61 : 2 9A 5 5B 14 4 9 5
Janáková Věra    61 : 2 11A 5 4B 5 14 4 5 7* 4!
Joštová Drahoslava  61 : 2 10A 5 3B 4 12 4 5
Kadlecová Martina  61 : 2 10A 4 4B 5 11 5
Kníže Libor     61 : 2 10A 5 8B 12 21 5

262

Procházková Kateřina 62 : 2 8A 5 3 6 12 4
Rokoský Jan     62 :
Sahulová Šárka    62 : 2 8A 5 6 12 22 4
Talácková Lenka   62 : 2 2A 12 6 3 6 23 9
Velechovská Šárka  62 : 2 10A 6 3 8 13 19 5
Veselý Petr     62 : 2 15A 8 8 45 19 15 5