Státní závěrečné zkoušky

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z SZZ)
Přejít na: navigace, hledání

Program a obor závěrečné práce

Na titulní stránce bakalářských a magisterských prací je třeba vždy uvádět program a obor a tyto údaje musí souhlasit s údaji uvedenými na oficiální stránce Zadání.

Mezi studenty kolují šablony (zřejmě platí pro word i latex), kde se uvádí pouze obor a v šabloně je uveden obor geodézie a kartografie (a chybí program). Je třeba důsledně uvádět program i obor a musí oba souhlasit s tím, co je napsáno v Zadání.

Nesprávné zařazení práce musí být v posudku označeno za hrubou formální chybu, protože jde o rozpor s oficiálním zařazením definovaným v Zadání. Protože předchozí věta vyvolala mezi studenty paniku, chtěl bych doplnit, že jsme se s kolegy pro letošek dohodli, že tato formální chyba nebude důvodem ke snížení hodnocení, pro příští obhajoby ale už ano. Aleš Čepek.

Bakalářské státní zkoušky

Od akademického roku 2013-2014 se na Stavební fakultě ČVUT konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce. Státní zkoušky na bakalářském oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika jsou dvě

Z tématickách okruhů si studenti losují vždy dva, po 15 minutách, které mají na přípravu pak obhajují před komisí (doba zkoušky je plánována na 15 minut, komise ji v případě nutnosti může prodloužit).

Obhajoby bakalářských prací se konají v intervalu určeném harmonogramem Fakulty stavební. Obhajoba práce se koná až po státních závěrečných zkouškách.Státní závěrečné zkoušky na studijním programu Geodézie a kartografie

Letní semestr 2016-2017

Tajemník komise zajistí, aby po seznámení studentů s výsledky SZZ doplnil každý student na příslušné místo v protokolu svůj podpis.
Tajemník po ukončení SZZ zkontroluje, že ze seznamu prací byly odstraněny práce z neúspěšné obhajoby.
Bakaláři
Bakalářské státní závěrečené zkoušky z Geodézie a Geomatiky se konají v úterý a středu 20-21. června 2017, viz harmonogram.
Obhajoby bakalářských prací v letním semestru akademického roku 2016-2017 na studijním programu Geodézie a kartografie se konají ve čtvrtek 29. června 2017.
Doporučená doba na prezentaci bakalářské práce je 10 minut, pokud předseda komise nestanoví jinak.

Program bakalářských obhajob ve formátu PDF. (formulaře hodnocení pro tajemníky)

Magistři
Státní závěrečné zkoušky magisterského studia v zimném semestru akademického roku 2016-2017 na studijním programu Geodezie a kartografie se konají ve čtvrtek 22. června 2017.
Doporučená doba na prezentaci diplomové práce je 20 minut, pokud předseda komise nestanoví jinak.

Program státních závěrečných zkoušek ve formátu PDF. (formulaře hodnocení pro tajemníky)

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Rešerše

Úvodní rešerše a citační etika jsou neopominutelnou součástí seminárních i závěrečných prácí, obecně odborných publikací. Autor závěrečné práce by měl minimálně projít tyto otevřené zdroje informací

  • databázi crossref obsahují metadata publikací s identifikátorem DOI

Hledání podle klíčových slov je rozumným prvník krokem.

Protože čím dál tím víc našich studentů píše závěrečné práce v systému LaTeX, lze dopuručit zpracování seznamu literatury s využitím balíčku biblatex s programem biber. Většina publikačních databází poskytuje záznamy i ve formátu bibTex (soubory bib).

Terminologie

Terminologie je jedním ze základních stavebních kamenů bez kterých nelze sepsat kvalitní závěrečnou práci. Pro závěrečné práce na studijním programu Geodézie a kartografie je základní ze základních terminologických pramenů

Další odkazy