Qt signály a sloty

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Jednoduché příklady

Widget QPushButton

Do kostry Qt aplikace doplníme tři řádky, které postupně vytvoří objekt typu QPushButton (tlačítko), spojí signál clicked() objektu button se slotem quit() objektu app a zobrazí widget button

#include <QApplication>
#include <QPushButton>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QPushButton* button = new QPushButton("Quit");
  QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
  button->show();
  
  return app.exec();
}

Výsledná minimalistická aplikace obsahuje jediné tlačítko.

Qt push button-quit.png

Stisknutí tlačítka generuje signál clicked(), který je spojen se slotem quit() objektu app, který danou aplikaci ukončí.

Widgety QHBoxLayout, QSpinBox a QSlider

Demo Qt aplikace "Enter Your Age"

Qt Enter Your Age.png

používá mechanismus signálů a slotů pro synchronizaci nastavení hodnot widgetů QSpinBox a QSlider. Umístění grafických prvků v okně aplikace řídí widget QHBoxLayout.

// hlavickove soubory se jmenuji stejne jako prislusne tridy
#include <QApplication>
#include <QSpinBox>
#include <QSlider>
#include <QHBoxLayout>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  // hlavni okno aplikace (titulek: zadej svuj vek)
  QWidget* window = new QWidget;
  window->setWindowTitle("Enter Your Age");

  // komponenty pro interaktivni nastaveni hodnoty
  QSpinBox* spinbox = new QSpinBox;
  QSlider* slider = new QSlider(Qt::Horizontal);
  spinbox->setRange(0, 130);
  slider ->setRange(0, 130);

  // zmeny v hodnotach komponent jsou vzajemne synchronizovany
  QObject::connect(spinbox, SIGNAL(valueChanged(int)), slider, SLOT(setValue(int)));
  QObject::connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox, SLOT(setValue(int)));
  spinbox->setValue(35);

  // horizontalni rozmisteni komponent v okne aplikace
  QHBoxLayout* layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget(spinbox);
  layout->addWidget(slider);
  window->setLayout(layout);

  window->show();

  return app.exec();
}

Třída Counter

Třída Counter (čítač) je definována jako veřejný potomek třídy QObject

#ifndef COUNTER_H
#define COUNTER_H

#include <QObject>

class Counter : public QObject
 {
   Q_OBJECT

 public:
   Counter() { m_value = 0; }

   int value() const { return m_value; }

 public slots:
   void setValue(int value);

 signals:
   void valueChanged(int newValue);

 private:
   int m_value;
 };

#endif // COUNTER_H

Makro Q_OBJECT musí být použito pro každou třídu, která má definovat vlastní Qt signály a sloty. Zdrojový text je zpracován nejprve preprocesorem, výsledkem je standardní C++ kód, který je následně zpracován C++ překladačem.

Návěští public slots: (rozšíření syntaxe C++) uvozuje defininici slotů, které definujeme stejně jako standardní C++ členské funkce (metody). Podobně návěští signals: uvozuje definici signálů, které jsou ale narozdíl od slotů definovány preprocesorem.

Jediné v čem se definice slotů liší od standardních C++ metod je v tom, že příkazem emit emitují signály.

#include "counter.h"

 void Counter::setValue(int value)
 {
   if (value != m_value) {
     m_value = value;
     emit valueChanged(value);
   }
 }

Objek, který emituje signál neví nic o objektech, které jsou registrovány pro přijetí daného signálů. Povšimněte si, že metoda setValue(int) obsahuje podmínku, která zabraňuje emitování signálů v případě, že se stav daného objektu nemění.

Spojení signálů a slotů zajišťuje metoda QObject::connect, kteráv následujícím příkladu spojuje signál emitovaný objektem a a slotem objektu b.

#include <iostream>
#include "counter.h"

int main()
{
  using std::cout;

  Counter a, b;
  QObject::connect(&a, SIGNAL(valueChanged(int)),
           &b, SLOT (setValue(int))  );

  cout << "a, b intial values : " << a.value() << " " << b.value() << "\n";
  b.setValue(333);
  cout << "a, b    values : " << a.value() << " " << b.value() << "\n";
  a.setValue(12);
  cout << "a, b final values : " << a.value() << " " << b.value() << "\n";
}

Uvedený příklad demonstruje, že signály a sloty můžeme používat nejen v grafických widgetech Qt. Výstup dané konzolové aplikace je

a, b intial values : 0 0
a, b    values : 0 333
a, b final values : 12 12