Python SQL - test hodnoty NULL

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Mějme tabulku

adresy
jmeno
prijmeni
email

kde atribut email může nabývat hodnoty null. Nasledující skript vypisuje všechny záznamy, které mají definovanou emailovou adresu. Bez testu if row[2]: by pro hodnoty NULL skript skončil výjimkou.

#!/usr/bin/python

try:
  import psycopg2, sys

  select = """SELECT jmeno, prijmeni, email FROM adresy
       """
  if len(sys.argv)==2:    # při volání mohu doplnit podminku WHERE
    select += sys.argv[1]
  select += ";"

  conn = psycopg2.connect("")
  cur = conn.cursor()
  cur.execute(select)
  rows = cur.fetchall()

  for row in rows:
    if row[2]:  # podmínka je splněna, pokud daná hodnota není NULL
      print ' "' + row[0], row[1] + '" <' + row[2] + '>,'

except:
  print "problem ..."

[ Zpět ]