Pedagogická rada - 2013-12-17

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Přítomni
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Doc. Ing. Lena Halounová, CSc., Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc., Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Omluven
Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc
  • Pedagogická rada schválila koncepci výuky fyziky na studijním programu Geodézie a kartografie, tak jak byla projednána prof. Mikšem a prof. Čepkem. 8 hlasů pro
  • Přechod na dvouleté navazující magisterské studium a dobíhající čtyřletí bakaláři. Pedagogická rada se usnesla, že posouzení uznání předmětů z bakalářského čtyřletéího studia bude na garantech příslušných předmětů (vedoucím předmětu, zkoušejícím). 8 hlasů pro
  • Tématické okruhy (min. 50) pro bakalářské státnice pro Inženýrskou geodézii doplní K154, pro okruh Geomatika K155.