Pedagogická rada - 2007-03-02

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Se členy pedagogické rady se přišel rozloučit doc. Černý, který z osobních důvodů odstoupil.

  • Do pedagogické rady byl kooptován prof. Mikš za katedru fyziky
  • Do pedagogické rady byla kooptována doc. Kočandrlová za katedru matematiky
  • Na studijním programu Geodézie a kartografie si studenti mohou zapisovat bakalářské a diplomové práce i na katedře fyziky, spolu s oborovými katedrami a katedrou matematiky (předseda požádal emailem dr. Šibravu o zanesení do příštího vydání Bílé knihy; nutné pro KOS)

Hlavním bodem jednání byl požadavek vedení fakulty na vyhrazení posledního semestru magisterského studia pouze pro diplomovou práci (tak, jak je tomu na ostatních oborech fakulty). Členové pedagogocké rady se shodli v názrou, že tato koncepce není ideální a neodpovídá tradiční výuce na oboru geodézie a kartografie. Od zrušení výuky v posledním semestru se jmenovidtě distancoval doc. Procházka, který s touto úpravou zásadně nesouhlasí.

Hlavním arugemente při přesunu povinných předmětů do prvního a druhého semestru byl požadavek, že diplomová práce má mít 30 kreditů.