Pedagogická rada - 2006-01-16

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Návrh:

Bakalářské a magisterské práce na studijním programu Geodézie a kartografie mohou být kromě kateder 151, 152, 153 a 154 též vypisovány na katedře matematiky.Hlasování

Pro 8, proti 0, zdržel se 1