OS GNU LINUX - Poznámky k XHTML

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Jazyk XHTML 1.1 (The Extensible HyperText Markup Language) vznikl přeformulováním HTML 4 jako XML 1.0 aplikace a tří DTD odpovídajících svým protějškům definovaným v HTML 4. Specifikace XHTML je zveřejněna na adrese

http://www.w3.org/TR/xhtml11

Minimální XHTML dokument je

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 //EN"
	 "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
 <head>
  <meta content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-Type" />
  <title>XHTML - nekolik strucnych poznamek</title>
 </head>
 <body>
  <h1>XHTML - několik stručných poznámek</h1>
  <p>Jazyk XHTML 1.1 (The Extensible HyperText Markup Language) ... </p>
 </body>
</html>

V předchozí ukázce je uvedena specifikován XHTML dokument v češtině v kódování ISO Latin 2.

XHTML a HTML

Stručně a neformálně řečeno je nutné se v XHTML vyvarovat některých praktik se kterými se běžně setkáváme v HTML a lze řící, že syntax XHTML je v tomto smyslu přísnější. Formální syntax dokumentu lze zkontrolovat pomocí veřejně přístupné služby validator na stránkách W3C konsorcia

http://validator.w3.org/

Kvalitní XHTML/HTML dokumenty by v první řadě měly poskytovat informace. Protože různé HTML prohlížeče zobrazují dokumenty různě, je vizuální stránka podružná (tato prostá pravda, zdá se, je ale bohužel zcela mimo chápání většiny současných tvůrců webových stránek).

Rozdílý oproti HTML uvádí XHTML specifikace, zde jen stručně základní body:

 • dokumenty musí být správně utvořeny (well-formed), tj. všechny značky musí být správně spárovány
 • jména všech značek a atributů se píší malými písmeny
 • pro neprázdné značky se vždy musí uvádět koncová značka
 • hodnoty atributů musí být uváděny v uvozovkách
 • není povolena minimalizace atributů (zkrácený zápis)
 • prázdné elementy musí mít buď koncovou značku (např. <hr></hr>) nebo musí být ukončený /> (např. <br/>)
 • zpracování bílých znaků v hodnotách atributů
 • elemenety 'script' a 'style'
 • SGML exclusions
 • elementy s atributy 'id' a 'name'

Příklady použití některých značek

Speciální znaky

Speciální znaky se musí zapisovat takto:

 • < - &lt;
 • > - &gt;
 • & - &amp;
 • " - &quot;

Explicitní znak mezera (non-breaking space) se zapisuje jako &nbsp;

<p></p>

Označuje začátek a konec odstavce

<p>Označuje začátek a konec odstavce</p>
<a href="..."></a>

Slouží pro zápis odkazů na jiné dokumenty

<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1">http://www.w3.org/TR/xhtml1</a>
<table></table>

Tabulky

<table border="2">
 <tr>
 <td><</td><td>&lt;</td>
 <td>></td><td>&gt;</td>
 <td>&</td><td>&amp;</td>
 <td>"</td><td>&quot;</td>
 </tr> 
</table>
<h1></h1>

Nadpisy první úrovně (obdobně <h2>, <h3>, ..., <h6>)

Seznamy
 • nečíslované seznamy
<ul>
 <li>nečíslované seznamy</li>
 <li>číslované seznamy</li>
 <li>definiční seznamy</li>
</ul>
 • číslované seznamy
 1. první bod
 2. druhý bod
 3. třetí bod
<ol>
 <li>první bod</li>
 <li>druhý bod</li>
 <li>třetí bod</li>
</ol>
 • definiční seznamy

HTML

HyperText Markup Language ...

XML

Extensible Markup Language ...

XHTML

Extensible HyperText Markup Language ...
<dl>
 <dt>HTML</dt> <dd>Hyper Text Markup Language ...</dd>
 <dt>XML</dt> <dd>Extensible Markup Language ...</dd>
 <dt>XHTML</dt><dd>Extensible HyperText Markup Language ...</dd>
</dl>
<img />

Obrázek

<p>
 <a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
  src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml11"
  alt="Valid XHTML 1.1!" height="31" width="88" /></a>
</p>


[ zpět ]