Oborová rada

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z OR)
Přejít na: navigace, hledání

Oborová rada doktorského studijního programu Geodézie a kartografie

předseda

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

interní členové

Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

externí členové

RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc., VÚGTK Zdiby, v.v.i.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Ing. Jiří Poláček, CSc. Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. Václav Slaboch, CSc.
Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., FAST VUT Brno