Laboratoř DPZ - výuka

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dálkový průzkum Země

 • Kód předmětu: 153DPZE
 • Rozsah: 2+2
 • Zakončení: z,zk

anotace

Základy dálkového průzkumu, fyzikální principy, technika sběru a zpracování dat. DPZ jako informační metoda. Fyzikální základy DPZ. Radiometrické veličiny, jejich měření. Spektrální vlastnosti látek, vliv atmosféry a zdroje záření. Přístroje pro sběr dat DPZ, družicové radiometry, skanery, radary. Metody vizuální a digitální, zvýraznění a klasifikace. Formy výstupů z DPZ, návaznost na geografické informační systémy a tematická mapování.

 1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008

Geografické informační systémy

anotace

Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Komponenty GIS - technické a programové vybavení GIS. Pořizovací náklady a životní cyklus složek GIS. Geografická data a datové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování, relační databázové modely. Geograficky orientovaná databáze prostorových informací. Geometrické a topologické metody zpracování a využívání informací. Modelování a simulace datových struktur. Aplikační oblasti GIS.

 1. Kolář J. Geografické informační systémy 10 Vydavatelství ČVUT, Praha 2003


Nadstavby GIS

 • Kód předmětu: 153YNGS
 • Rozsah: 2+2
 • Zakončení: z,zk

anotace

Volitený předmět pro magisterské studium oboru Geoinformatika navazuje na povinné předměty bakalářského studia GIS1 a GIS2. Výuka předmětu probíhá paralelně ve dvou liniích. V jedné linii se řeší jednotlivé zadané úlohy, v druhé linii se individulně zpracovávají zadané projekty.

 1. Kolář J. Geografické informační systémy 10 Vydavatelství ČVUT, Praha 2003


Zpracování obrazových dat

 • Kód předmětu: 153ZOD
 • Rozsah: 0+2
 • Zakončení: kz

anotace

Formulace přímé a obrácené úlohy DPZ. Rektifikace a restaurace obrazu, geometrické a radiometrické korekce. Techniky zvýraznění obrazu - filtry, konvoluce, Fourierova analýza, texturová filtrace, aj. Klasifikace řízená a neřízená, neuronové sítě, přesnost klasifikace. Radarová analýza, geometrie a princip záznamu radarových dat. Interpretace a zpracování radarových dat, korekce, klasifikace a stereosnímky. Analogové a digitální výstupy. Letecká a družicové fotografie, její interpretace.

 1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008


Zpracování dat DPZ

 • Kód předmětu: 153YZDD
 • Rozsah: 1+2
 • Zakončení: z,zk
 1. Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008