Jak pojmenovat soubory bc a dp prací

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Pro pojmenování zveřejňovaných souborů bakalářským a diplomových prací a různých dalších projektů na společném oborovém archivu

http://geo.fsv.cvut.cz/proj

je zavedena tato konvence

<jmeno>-<prijmeni>-<co>-<kdy>.pripona

tedy například

vaclav-petras-bp-2011.pdf
vaclav-petras-bp-2011.tar.gz

Jména se uvádějí malými písmeny bez háčků a čárek, protože diakritika je závislá na použitém systému, stejně tak se ve jménech souborů neuvádějí mezery. Rok je dán datem obhajoby.

Ve jménu souboru musí být uvedeny právě tři pomlčky, které oddělují čtyři atributy tvořící primární klíč (kolizní případy budou řešeny individuálně přidáním číslice k atriburu <príjmeni>).

Archiv je organizován podle schématu

 http://geo.fsv.cvut.cz/proj/ {bp|dp|dis}/rok/<soubor>

kde <soubor> odpovídá výše uvedené konvenci.

Archiv slouží jako veřejné úložiště s jednotnou strukturou adres, které lze používat v odkazech.