152GEA Geodetická astronomie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Geodetická astronomie)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přednášky

 • Souřadnicové soustavy (terestrické, astronomické) a jejich vzájemné převody
 • Zdánlivý denní pohyb hvězd
 • Nerušený keplerovský pohyb
 • Nauka o čase, převody časů, definice roků,kalendáře
 • Změny souřadnic kosmických těles; střední, pravé, zdánlivé souřadnice; katalogy, ročenky
 • Základní metody určování astronomických zeměpisných souřadnic v naší AGS


Doporučená literatura
Melicher, J. a kol.: Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie, Alfa Bratislava, 1993
Fixel, J.: Geodetická astronomie I a základy kosmické geodézie, Vutium Brno, 2000
Kabeláč, J. - Kostelecký, J.: Geodetická astronomie 10, Ediční stř. ČVUT Praha, 2001

Geodetická astronomie (GEA) – obsah látky ke zkoušce, zimní semestr 2013/2014

 • 1. Astronomické souřadnicové soustavy So, Sr1, Sr2, Se a transformace mezi nimi
 • 2. Definice astronomických zeměpisných souřadnic a azimutu, vztah ke geodetickým souřadnicím, tížnicové odchylky
 • 3. Denní pohyb hvězd (východ a západ hvězd, průchod meridiánem, I. vertikálem, elongace, soumraky)
 • 4. Keplerovský pohyb, výpočet polohy a rychlosti družice (planety) z Keplerových elementů, výpočet elementů ze souřadnic a složek rychlosti, integrál energie
 • 5. Časy – hvězdné, sluneční, dynamické, fyzikální, časy UTx ; tropický, siderický, Besselův a Juliánský rok, Juliánské datum, kalendář juliánský a gregoriánský
 • 6. Precese, nutace, vlastní pohyb hvězd, aberace, paralaxa, astronomická refrakce; vliv těchto jevů na souřadnice kosmických těles. Střední, pravá a zdánlivá místa hvězd, katalogy, ročenky
 • 7. Geodetická astronomie – Čs. AGS, metody určování astronomických zeměpisných souřadnic ( detailněji přesné určení astronomické zeměpisné šířky metodou Horebowovou-Talcottovou, přesné určení astronomické zeměpisné délky metodou měření času průchodu hvězdy místním poledníkem, určení astronomického azimutu z měření na Polárku, Gaussova metoda stejných výšek).


srpen 2013

J. Kuklíková