152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

Slapové jevy

Zadání úlohy

Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic, jejichž souřadnice jsou známy v ITRF05, způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2014, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.

Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2014 naleznete v textových souborech Mesic4-2014 a Slunce4-2014. Hodnoty S_0 (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2014 získáte v následujícím textovém souboru.

Numerické zadání

průměrná hodnota tíhového zrychlení: g = 9,820 m.s^{-2}

selenocentrická gravitační konstanta: GM = 4902,799.10^9 m^{3}.s^{-2}

střední vzdálenost Země - Měsíc: \Delta = 3,8439907.10^8 m

heliocentrická gravitační konstanta: GM = 13271244,0.10^{13} m^{3}.s^{-2}

střední vzdálenost Země - Slunce: \Delta = 1,4959787.10^{11} m

Loveovo a Shidovo elastické číslo: h = 0,6206, l = 0,0904


Souřadnice stanic:

Číslo bodu X Y Z
[m] [m] [m]
2 -1330008,2393 -5328391,5986 3236502,6896
5 1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252
6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826
7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047
8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621
9 -741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353
10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915
12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564
13 -5105681,0712 461564,0483 -3782181,6559
14 -1311703,2206 310815,0721 -6213255,1215
15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794
17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309
18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291
19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075
20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065
21 486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889
22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523
24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152
26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358
29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069
30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440
33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821
34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879
35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695
36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564
37 4865366,4354 4110737,4945 -331121,6533
38 5991269,3115 773728,6251 2040688,5499
39 6287388,5698 1071574,2795 39147,2038
40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529
41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081
42 4461400,8343 919593,4842 4449504,7123
43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642
44 2248123,2698 865686,6246 5886425,7140


Jmenné zadání:

Číslo zadání Čísla bodů
1 20,26
2 19,41
3 7,44
4 36,21
5 14,6
6 29,37
7 10,20
8 15,24
9 14,43
10 7,36
11 13,21
12 2,9
13 12,17
14 17,7
15 2,30
16 29,35
17 15,44
18 5,26
19 6,29
20 35,14
21 2,42
22 20,37
23 41,9
24 5,21
25 6,24
26 9,22
27 2,15

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.


152FYG Fyzikální geodézie