152YFYG Fyzikální geodézie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Fyzikální geodézie)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

1. Podrobné seznámení s fyzikálními principy a technologiemi měření tíhového zrychlení. Význam hodnot tíhového zrychlení ve fyzikální geodézii.

2. Odvození vztahů pro konstrukci geoidu (kvazigeoidu). Teorie Stokesových konstant a Stokesova integrálu. Moloděnského modifikace teorie tvaru Země.

3. Teorie zemských slapů. Geodetické aspekty zemských slapů včetně popisu elastické reakce zemského tělesa.

Doporučená literatura
Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2010.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2007.

Přednášky

Přednášky probíhají každý pátek v místnosti C208 od 8:00 do 9:40.

Přednášející:

Ing. Jan Holešovský

Cvičení

Termíny cvičení:

  • čtvrtek 16:00 - 17:40 v B976, kruh 58, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
  • čtvrtek 14:00 - 15:40 v B978 , kruh 59, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Program Zadání Odevzdání Test Poznámka
26.9. Ú1 Gravimetrické měření/výklad Ú1
3.10. Gravimetrické měření/1.část
10.10. Gravimetrické měření/2.část
17.10. Ú2 Přímá gravimetrická úloha Ú2 Ú1 kruh 59: 12.00 B976, kruh 58: 14.00 B976
24.10. samostatné zpracování Ú2
31.10. Ú3 Slapové jevy, test Ú3 Ú2 T1,2 kruh 59: 10.00 B975, kruh 58: 12.00 B978
7.11. samostatné zpracování Ú3
14.11. samostatné zpracování Ú3
21.11. Ú4 Lokální geoid, test Ú4 Ú3 T3 kruh 59: 12.00 B976, kruh 58: 10.00 B979
28.11. samostatné zpracování Ú4
5.12. samostatné zpracování Ú4
12.12. samostatné zpracování Ú4
19.12. test Ú4 T4 kruh 59: 10:00 B975, kruh 58: 10.00 B979


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná; odevzdává se na nich předcházející úloha a píše se test, jehož smyslem je zjištění stupně zvládnutí teorie potřebné pro řešení úlohy. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad.

Zadání úloh

  1. Gravimetrické měření
  2. Přímá gravimetrická úloha
  3. Slapové jevy
  4. Výpočet lokálního geoidu pro body na území ČR

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržení bude mít za následek ztrátu možnosti získat zápočet.

Úlohy odevzdávejte v tištěné podobě (měření - úloha 1); výpočetní úlohy (úlohy 2,3,4) je možno odevzdat elektronicky namísto formy tištěné.

V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci FYG a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl2 úl3 úl4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

Zkouška

Zde si můžete stáhnout seznam témat ke zkoušce z FYG. Zkouška bude obsahovat taktéž jeden jednoduchý výpočetní přiklad ze cvičení a jednu otázku na náročnější odvození (znalost tohoto odvození není pro pouhé složení zkoušky nutná). Jako podklad pro řešení zkouškových otázek budete mít ode mne k dispozici přehled vybraných náročnějších matematických vztahů (ke stažení zde). Ostatní v tomto přehledu neuvedené vztahy byste měli aktivně ovládat.