Diskuse:PostgreSQL

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Poznámky

Hromadné přidělení práv pro všechny tabulky ve zvoleném schématu
SELECT 'GRANT SELECT ON '||schemaname||'.'||tablename||' TO PUBLIC;'
 FROM pg_tables WHERE schemaname = 'gis1';
Nastavení superuživatele
UPDATE pg_authid SET rolsuper='t' WHERE rolname = 'landa';
UTF8 - ASCII
CREATE OR REPLACE FUNCTION czech_to_ascii(text) RETURNS text
    AS 'select translate($1, ''ěščřžýáíéůúďťň'', ''escrzyaieuudtn'');'
    LANGUAGE SQL
    IMMUTABLE
    RETURNS NULL ON NULL INPUT;