C++ Bc. 5

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z C plus plus Bc. 5)
Přejít na: navigace, hledání
Histogram

Napište funkci histogram, která pro zadaný soubor vstupních dat počítá relativní četnosti

void histogram(const std::list<double>& data, double min, double max, int N,
               std::vector<double>& hist);

Parametry:

data
vstupní parametr, kontejner obsahující zpracovávaná data
min, max
vstupní parametry, které definují intervaly pro které jsou počítány relativní četnosti
N
dělení intervalu \Delta = (max - min)/N
hist
relativní četnosti souboru vstupních dat. Počet členů kontejneru hist je N+2.
  • První prvek kontejneru hist[0] udává procento údajů ve vstupním souboru, které jsou menší než parametr min.
  • Poslední prvek kontejneru hist[N+1] udává procento údajů ve vstupním souboru, které jsou větší nebo rovny parametru max.
  • k-tý prvek kontejneru hist[k], kde k=1,2,\ldots N, udává procento prvků vstupních dat, která leží v k-tém intervalu \Delta_k, tj. procento prvků x pro které platí \min + (k-1)\Delta \le x < \min + k\Delta.

Grafické znázornění histogramu.


[ Zpět | C++ | Další ]