C++ Bc. 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z C plus plus Bc. 4)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řešení soustavy lineárních rovnic

Napište funkci reseni(), která pro zadanou horní trojúhelníkovou matici a vektor vypočte řešení soustavy lineárních rovnic . Funkce reseni() přepisuje vstupní vektor (pravou stranu) vypočteným řešením a testuje všechny možné chyby (nepřípustné dimenze a nulu na hlavní diagonále).

struct Chyba
{
   Chyba(std::string t) : text(t) {}

   std::string text;
};

void reseni(const GNU_gama::Mat<>& U, GNU_gama::Vec<>& x);

V horní trojúhelníkové matici jsou všechny prvky pod hlavní diagonalou nulové, všechny prvky na hlavní diagonále jsou nenulové.


Řešení (zpětná substituce):

Příklad:


[ Zpět | C++ | Další ]