C++ Bc. 1 cpp

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z C plus plus Bc. 1 cpp)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <matvec/matvec.h>

struct Chyba
{
 template <typename T> Chyba(T t) : text(t) {}
 
 std::string text;
};


GNU_gama::Mat<> soucin(const GNU_gama::Mat<>&, const GNU_gama::Mat<>&);
void      soucin(const GNU_gama::Mat<>&, const GNU_gama::Mat<>&, GNU_gama::Mat<>&);


int main()
{
 GNU_gama::Mat<> A (2, 3), B (3, 3), B1 (2, 3), C;

 A =
  1, 5, 2,
  1, 2, 6;
 
 B =
  2, 2, 4,
  1, 2, 3,
  4, 2, 2;

 B1 =
  2, 3, 1,
  1, 3, 4;
 
 try 
  {
   std::cout << A * B << std::endl;
   std::cout << soucin(A, B);
   std::cout << "-------------------------------------\n\n";

   soucin(A, B1, C);
   std::cout << C << std::endl;
  }
 catch(Chyba err)
  {
   std::cout << err.text << std::endl;
  }

 return 0;
}


GNU_gama::Mat<> soucin(const GNU_gama::Mat<>& A, const GNU_gama::Mat<>& B)
{
 GNU_gama::Mat<> C;
 soucin(A, B, C);

 return C;
}


void soucin(const GNU_gama::Mat<>& A, const GNU_gama::Mat<>& B, GNU_gama::Mat<>& C)
{

 if (A.cols() != B.rows() || A.rows() == 0 || A.cols() == 0 || B.cols() == 0)
  {
   throw Chyba("Matice nelze nasobit");
  }

 C.reset (A.rows(), B.cols());
 
 double c_ij;
 
 for (int i = 1; i <= C.rows(); i++)
  for (int j = 1; j <= C.cols(); j++)
   {
    c_ij = 0.0;
    for (int k = 1; k <= A.cols(); k++)
     {
      c_ij += A(i, k) * B(k, j);
     }
    C(i, j) = c_ij;
   }

 return;
}

[ Zpět ]