C++ Bc. 19 cpp

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z C plus plus Bc. 19 cpp)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

struct Bod
{
 int cislo;
 int kod;
 double x, y, z;
};

void cti_xy(std::istream&, std::vector<Bod>& z);

int main()
{
 using namespace std;
 istringstream 
  data("# vstupni soubor obsahuje seznam souradnic      \n"
     "# * komentare zacinaji znakem '#'          \n"
     "# * na jednom radku muze byt cislo bodu a souradnice \n"
     "#  * cb x y z                   \n"
     "#  * cb x y                    \n"
     "#  * cb   z                   \n"
     "  101  234.32 664.22 333.32 # xyz        \n"
     "  257  743.23 734.83     # xy        \n"
     "  142          456.26 # z         \n"
     "  232  643.53 324.63 263.73           \n"
     "  183  232.43 392,12               \n");


 vector<Bod> seznam;
 cti_xy(data, seznam);

 int  ix = 0;
 int  iz = 0;
 double sx = 0;
 double sy = 0;
 double sz = 0;
 cout.precision(2);
 cout.setf(ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
 for (vector<Bod>::iterator i=seznam.begin(), e=seznam.end(); i!=e; ++i)
  {
   Bod b = *i;
   cout << setw(6) << b.cislo;
   if (b.kod == 2 || b.kod == 3)
    {
     cout << " " << setw(8) << b.x << " " << setw(8) << b.y; 
     sx += b.x;
     sy += b.y;
     ix++;
    }
   if (b.kod == 1)
    cout << setw(18) << " ";
   if (b.kod == 3 || b.kod == 1)
    {
     cout << " " << setw(8) << b.z;
     sz += b.z;
     iz++;
    }
   cout << endl;
  }

 if (ix) { sx /= ix; sy /= ix; }
 if (iz) { sz /= iz; }

 cout << "\nprumer:" 
    << setw(8) << sx << " " << setw(8) << sy << " " 
    << setw(8) << sz << "\n";
}


void cti_xy(std::istream& inp, std::vector<Bod>& seznam)
{
 using namespace std;

 int    cb;
 string radek;
 while(getline(inp, radek))
  {
   for (int i=0; i<radek.size(); i++)
    if (radek[i] == '#')
     {
      // pokud existuje, vymazu komentar
      radek.erase(i, radek.size());
      break;
     }

   // vytvorim vstupni pametovy proud pro dany radek
   istringstream irad(radek);

   int  cb;
   double a, b, c;
   int  pocet = 0;
   irad >> cb;
   if (irad >> a) pocet++;
   if (irad >> b) pocet++;
   if (irad >> c) pocet++;

   if (pocet)
    {
     Bod tmp;
     tmp.cislo = cb;
     tmp.kod  = pocet;
     if (pocet == 1) 
      {
       tmp.z = a;
      }
     else if (pocet == 2)
      {
       tmp.x = a; tmp.y = b;
      }
     else if (pocet == 3)
      {
       tmp.x = a; tmp.y = b; tmp.z = c;
      }

     seznam.push_back(tmp);
    }
  }
}

[ Zpět ]